Barn och fotgängare i trafiken

Kapitel 22

Barn och fotgängare i trafiken.

Fotgängare

Som förare möter du ofta fotgängare i trafiken och måste vara beredd att stanna för dem. Gångtrafikanter behöver inte nödvändigtvis känna till alla trafikregler eller kan av andra anledningar plötsligt gå ut i vägen.

Du bör alltid sakta ned och vara väldigt försiktig i mörker och andra situationer med dålig sikt, exempelvis regn. Många dödsolyckor med fotgängare sker i dessa situationer.

Var extra försiktig runt äldre, barn och alkoholpåverkade personer eftersom de kan vara mindre alerta

Håll koll alltid koll på fotgängare i tätorter. Även om en fotgängare gör fel så måste du göra allt du kan för att undvika en kollision.

Barn i trafiken

Se alltid till att vara extra uppmärksam, köra med låg hastighet och hålla stort säkerhetsavstånd i sidled när du kör i närheten av barn.

Barn springer ut i gatan framför en bil.

Du som bilförare måste vara beredd på att barn är impulsiva och gör oväntade saker:

  • Barn kan plötsligt springa ut i trafiken eftersom de inte tänker på riskerna
  • Deras sinnen är inte färdigutvecklade, vilket kan göra att de kan vara sämre på att avståndsbedöma eller bedöma var ett ljud kommer ifrån
  • Barn är dessutom mindre vilket gör dem svårare att se för dig som förare

Kör extra försiktigt när du passerar skolor, förskolor, bostadsområden och andra platser där det med största sannolikhet finns barn.

Skolpatruller

Vid skolor finns det ofta skolpatruller, även kallade skolpolis, och du känner igen de som hjälper barnen över på deras orangea västar med reflexer. Deras uppgift är att se till att barnen är i säkerhet och de kan korsa vägen på ett bra sätt. Ta det alltid lugnt när du är i närheten av dessa.

Skolbussar

Skolbussar har speciella varningsskyltar som tänds när de ska stanna och lämna eller hämta skolbarn. Varningsskyltarna:

  • Tänds 100 meter före en hållplats
  • Släcks 100 meter efter en hållplats

Var extra vaksam, släpp gasen och ha en fot på bromsen när du kör förbi bussen. Tänk på att barn plötsligt kan springa över vägen utan att titta sig för.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt