facebookKlara Uppkörningen 2021: Den Ultimata Guiden | Zutobi Körkort
Klara Uppkörningen 2021 – Den Ultimata Guiden till Förarprovet

Klara Uppkörningen 2021 – Den Ultimata Guiden till Förarprovet

förbi Zutobi · Uppdaterad Dec 31, 2020

Att köra bil innebär en stor frihet för dig som förare men också ett stort ansvar. I denna guide går vi igenom allt du behöver veta för att klara förarprovet på första försöket!

Vad är ett förarprov?

Ett förarprovet är ett praktiskt körprov och är den sista delen i processen att få ett körkort. Förarprovet brukar även kallas för körprovet eller uppkörningen. Det är många som misslyckas med uppkörningen, så det gäller att träna ordentligt och innan du väljer att göra din uppkörning.

Vad testas på uppkörningen?

Förarprovet testar din förmåga att självständigt köra en bil på ett säkert och miljömedvetet sätt, och du granskas av en förarprövare från Trafikverket. Förarprövaren observerar hela tiden din körning och kommer efter körprovet att meddela dig klarat fått ett godkänt eller underkänt resultat. Ett underkänt resultat på uppkörningen innebär att du behöver göra om provet igen.

Blir du godkänd är du en fullfjädrad bilförare och kan köra var och när du vill! Du får däremot inte köra hur du vill, men förhoppningsvis är du en säker och duktig förare så du vet vad du får och vad du inte får göra.

1024

När är du berättigad att ta ett förarprov?

För att kunna boka en uppkörningstid på Trafikverket måste du ha gått igenom följande moment:

Du kan boka ett körprov hos din lokala Trafikmyndighet här om du klarat samtliga moment.

Hur lång tid tar uppkörningen?

Förarprovet tar vanligtvis mellan 25 och 30 minuter men det kan variera lite men räkna med att du kommer att vara på Trafikverket minst en timme när du ska göra ditt körprov. Det funkar lite olika beroende på var i Sverige du ska göra uppkörningen så se till att vara på plats i tid så du inte missar den.

Hur många fel kan du göra och fortfarande klara uppkörningen?

en bil som kör vårdslöst

Hur många fel du kan få innan du misslyckas är omöjligt att säga eftersom det beror på din körning i allmänhet och hur kritiska fel du gjort.

 • Kritiska misstag är fel som visar bristande kontroll över fordonet eller fel som är farliga för andra på vägen. De resulterar i ett omedelbart misslyckande på körprovet. Exempel på kritiska fel är om du kör mot rött ljus, kör för fort, eller kör vårdslöst.
 • Lindriga misstag är alla andra fel eller misstag på förarprovet. Här finns det inget direkt svar på vad som är lindrigt och kan förbises av en trafikinspektör, men det skulle kunna vara om du glömmer en liten del av säkerhetskontrollen, kollar för lite i speglarna, eller saktar in för tvärt vid ett rödljus.

Vad testas på körprovet?

Förarprövaren är där för att utvärdera bland annat din körförmåga och beslutsförmåga. Personen kommer att testa dig på flertalet delar inom körning och när uppkörningen är färdig kommer du att få ett besked om du klarat provet eller inte.

Uppkörningen är uppdelad i två delar; 

 1. Säkerhetsmoment innan du får köra
 2. Själva körningen

Säkerhetsmoment

#1 – Säkerhetskontroll av bilen

En uppkörning börjar alltid med att du ska göra en säkerhetskontroll av bilen. Det kan variera lite men du bör vara förberedd att kunna göra en:

 • Yttre säkerhetskontroll
 • Inre säkerhetskontroll
 • “Under huven” säkerhetskontroll

Om du vill veta exakt vad som ingår i en säkerhetskontroll kan du läsa denna lektion i vår körkortskurs: Säkerhetskontroll av bilen.

Exempelvis kan du få kontrollera bilens däck, motorolja, belysning, styrning, bromsar, spolare och vindrutetorkare samt visa var bilens batteri sitter. Kom ihåg att du även måste kunna komma med förslag på åtgärder om du finner brister när du gör din säkerhetsgenomgång.

en oljemätare
Du kan exempelvis få kolla oljenivån i bilen

#2 – Din körställning

När säkerhetsgenomgången är klar ska du inta en säker körställning. Nu behöver du ställa in speglar, ratt, bälte och din stol. Detta kommer förarprövaren att titta på och sedan bedöma om du har en säker körställning.

Det är exempelvis viktigt att sitta i en lämplig höjd då det annars kan vara svårt att få en bra överblick av vägen och omgivningen, men även för att kunna titta i alla speglar utan att behöva sträcka på sig. Det är även viktigt att inte sitta för långt bort eller för nära ratten.

en person som tittar i backspegeln
Att ha en bra körställning är väldigt viktigt när man kör bil

Hur du kör

Efter säkerhetskontrollen och när du har en bra körställning så är det dags för själva uppkörningen. Du kommer testas om du kan köra trafiksäkert. Som en del av denna utvärdering vill granskaren se att du känner till alla grundläggande delar inom körningen, till exempel:

27 moment som kan förekomma på uppkörningen

Det finns många moment som körprovet kan innehålla. Vissa kommer du att behöva göra, andra kan förekomma men det är inte alls säkert. Det viktiga är att du känner till dessa och är beredd att göra dem vid om du blir tillfrågad. Låt oss gå igenom dessa nedan i detalj så att du slipper bli överraskad på uppkörningen.

en person som backar

Att backa en bil: Att backa är något du alltid kommer få göra under körprovet. Du kommer att bedömas på hur själva backningen gick, och hur samspelet såg ut med andra trafikanter. Detta kan exempelvis vara andra bilar, cyklister eller fotgängare. Förarprövaren kommer även att bedöma hur uppmärksam och hur välplanerad du var innan och under tiden du backade.

Att vända en bil: Att vända en bil är viktigt att kunna, och är en del av körprovet som du kan behöva göra. Om du behöver vända bilen, tänk på att göra en trafiksäker vändning. Se till att göra den när du har gott om tid och att den görs från en trafiksäker plats.

Att starta från en vägkant: Detta är en del som kan komma på förarprovet. Här gäller det att göra en säker start från vägkanten. Se även till att du inte har mötande trafik eller att du gör manövern på ett stressat eller riskfyllt sätt. Det är alltid bra att ta lite längre tid på sig än att göra något på ett snabbt men mindre trafiksäkert sätt.

Att använda rätt reglage: Du kommer troligen att behöva använda bilens reglage. Detta är exempelvis att sätta på blinkers, tuta, att sätta på vindrutetorkarna (om det regnar), eller andra typer av reglage. Se till att vara uppmärksam på vägen om du gör detta när du kör. Du kommer att bedömas på hur uppmärksam du är på omgivningen, hur du kör, och bilens placering när du sätter igång ett reglage.

Att starta bilen i lutning: Ett moment som också kan dyka upp är start i backe. Det kan antingen vara en uppförs- eller nedförsbacke. Se till att du har tränat på detta innan uppkörningen. Här är samspelet mellan gas och koppling viktigt. Utöver det får du inte glömma bort att vara uppmärksam på trafikanter runt omkring dig, eller att glömma bort att signalera när du kör iväg.

Att bromsa i hög hastighet: Detta är en väldigt viktig del av bilkörningen. Du måste kunna göra en effektiv bromsning i hög hastighet, om inte kan olyckan vara framme. Trafikprövaren kommer att berätta innan om du ska göra en effektiv bromsning. När du ska bromsa, gör det då så hårt du kan! Det handlar om att få stopp på bilen så fort som möjligt. Beroende på rådande väglag och väderförhållanden kan hastigheten variera men är ofta högre än 50 km/h.

Att köra i en rondell: Om du skulle behöva köra in i en cirkulationsplats är det viktigt att du visar vad du ska göra och att du samspelar med övriga trafikanter. Här gäller det att placera dig rätt, och signalera med dina blinkers om var du kommer att köra. I detta moment blir du bedömd på hur uppmärksam och planerad du är i din rondellkörning. Vidare bedöms du på hur handlingsberedd du är och om du tillämpar alla aktuella regler eller inte. Detta kan exempelvis vara att lämna företräde.

Att köra i en korsning med trafikljus: Detta är vanligt förekommande då trafikljus är något som finns i nästan alla städer. Här är det viktigt att du är planerad i din körning och är beredd på att olika situationer kan uppstå, exempelvis att du ska köra då det är grönt, eller att du måste sakta ner och stanna då det slår över till rött. Här bedöms du på hur du placerar din bil i körfältet, hur uppmärksam du är, och om du anpassat hastigheten på ett bra sätt. Det är väldigt viktigt att du samspelar med andra trafikanter och följer de trafikregler som finns i korsningen (trafikljus).

en bil som parkerar

Att parkera en bil: Detta är en klassiker. Att få parkera är något du kommer att få göra när du gör ditt förarprov. Detta kan antingen vara i en parkeringsficka eller på en parkeringsplats. Det är alltid du som avgör när du din parkering är färdig och när du är nöjd. Ta tid på dig, att parkera på ett bra sätt är mycket viktigare än att det det går fort. Det handlar det om att vara uppmärksam och att göra en bra parkering helt enkelt. Tänk på att placera bilen i parkeringsrutan om en sådan finns! Det är viktigt att inte hamna utanför vägmarkeringarna.

Att välja körfält: Ibland finns det tillfällen då flera körfält går i samma riktning, och beroende på planerad färdriktning måste du välja ett lämpligt körfält. Här handlar det att välja ett bra körfält beroende på var du ska köra. Om du behöver byta körfält, kom ihåg att signalera, titta döda vinkeln och anpassa avståndet till andra bilar. 

Att köra nära oskyddade trafikanter: Att köra nära fotgängare, barn och cyklister är något du troligen kommer uppleva när du gör din uppkörning. När detta sker är det viktigt att du är väldigt uppmärksam, anpassar hastigheten, och agerar på ett riskminimerande sätt. Att köra oaktsamt nära oskyddade trafikanter kommer leda till ett underkänt förarprov! 

Att göra en omkörning: Omkörningar är något som är ganska vanligt förekommande på våra vägar. Dock är det viktigt att göra en omkörning på ett säkert och kontrollerat sätt. På ett förarprov är det inte alls omöjligt att förarprövaren ber dig göra en omkörning om tillfälle ges. Här kommer du bli bedömd på hur du signalerar, styr, och placerar bilen, samt var du gör omkörningen. Att välja en bra plats, exempelvis en längre raksträcka, är väldigt viktigt när det gäller omkörningar. Se till att du är uppmärksam och tydligt kommunicerar med andra trafikanter genom att signalera med dina blinkers. Försök även att göra en flygande omkörning om möjligt då det kräver en kortare omkörningssträcka.

en bil som gör en farlig omkörning
Detta är inte en säker omkörning

Att köra in på en landsväg: Att svänga in på en landsväg är vanligt förekommande på provet, detta då landsvägskörning är en vanligt förekommande del av bilkörningen. När du väl ska köra in på landsvägen är det viktigt att planera hur det ska gå till på ett säkert sätt. Då bilar kan komma från olika håll i hög hastighet, är det viktigt att du snabbt anpassar hastigheten till rådande hastighetsbegränsning. Här tittar förarprövaren extra noga på hur uppmärksam du är, hur du anpassar hastigheten, hur du samspelar med andra bilar och fordon samt hur riskbenägen du är. Ett tips: Planera din manöver i god tid och välj ett bra läge att köra ut på vägen!

Landsvägskörning: Att köra på landsvägen är inte speciellt svårt. Glöm bara inte bort att hålla dig inom hastighetsbegränsningen, följa andra trafikregler, placera bilen bra i körfältet samt anpassa hastighet och distans till andra bilar.

Att möta andra bilar: När du kör på landsvägen kommer du att möta andra bilar. Det är i alla fall det väldigt troligt. Om du får möte, se då till att placera dig på ett bra sätt i körfältet och var uppmärksam på den mötande bilen. Bara för att du ligger rätt i körfältet betyder det inte att den andra bilen kommer att göra det. Att vara uppmärksam vid möte, och att anpassa sig till andra bilar, är väldigt viktigt för att bli en säker och riskmedveten förare. 

Att svänga från en landsväg: När du kört på en landsväg kommer du att behöva svänga av den. Här är det viktigt att planera och göra svängen på ett säkert och bra sätt. Anpassa alltid hastigheten, signalera i tid, och sväng av på ett säkert sätt. Om du kör en längre stund kan du uppleva fartblindhet. Se till att bromsa och göra manövern i god tid! Här kommer du att bli bedömd på ovanstående, men även hur uppmärksam och riskmedveten du är samt hur du kommunicerar med andra trafikanter. Med detta menas att du anpassar hastigheten och signalerar i tid innan du svänger av från vägen.

Att köra på motortrafikled och motorväg: Detta är också vanligt förekommande på ett förarprov och är faktiskt en av de säkraste vägar vi har i Sverige. Hastighetsbegränsningen är ofta över 100 km/h, men vägarna är ofta breda och i gott skick. När du kör på motorväg eller motortrafikled blir du bedömd på hur du kör på och av vägen, hur du placerar bilen, hur du samspelar med andra trafikanter samt hur du anpassar hastigheten till rådande omständigheter. Exempelvis om det regnar, snöar eller om det är isig körbana.

en bil som kör när det är dålig sikt

Att köra i mörker och dålig sikt: Beroende på tid, plats och årstid, kan vädret vara bra eller mindre bra. Kör du upp på vintern kan det också vara halt och mer riskfyllt att köra bil. Kör du däremot upp på sommaren, kommer vädret troligen vara bättre. Med detta sagt, du måste alltid anpassa körningen beroende på rådande väder- och vägförhållanden. Är det mörkt och dålig sikt på grund av exempelvis dimma eller regn, behöver du anpassa din bilkörning. Här handlar det om att använda rätt typ av billjus, anpassa hastighet och avstånd till andra bilar, samt vara uppmärksam på situationer som kan uppkomma. 

Att köra på halt väglag: Om det är halt pga exempelvis snö, is eller liknande, är det viktigt att anpassa hastigheten och körningen efter detta. Här blir du bedömd på hur uppmärksam och riskmedveten du är. Glöm inte att ha ett säkert avstånd till andra bilar och placerar din bil på vägen. Att köra långsammare än vad som är tillåtet kan vara något positivt ibland. Det viktigaste är alltid att inte sätta dig själv och andra i fara.

Att köra förbi eller över en järnvägskorsning: Detta kan förekomma och du måste vara redo för det. Var uppmärksam och se till att anpassa hastigheten innan du kommer fram till järnvägskorsningen. Här blir du bedömd på det ovanstående samt hur du följer gällande trafikregler, exempelvis stanna vid en stoppskylt, ljus eller hur du agerar om det är en obevakad järnvägskorsning. Är den obevakad är det extra viktigt att du har full kontroll på situationen och tittar åt båda hållen ett flertal gånger innan du kör över spåret.

Att köra på krokig eller smal väg: När du kör på landsbygden kommer du ofta att behöva köra på lite mindre vägar. Här gäller det att kommunicera med andra trafikanter, placera sig rätt, anpassa hastigheten och att vara uppmärksam. Sakta gärna in lite när du får möte, eller när det är dålig sikt pga exempelvis en kurva. Detta för att du ska minimera risken av att kollidera med en annan bil då vägen är smalare än vanligt.

Att köra förbi ett vägarbete: Att köra förbi ett vägarbete är något alla förare gör ganska ofta. Ofta har vägarbeten skyltar och/eller vägarbetare som dirigerar trafiken. Om så är fallet, följ skyltarna och vägarbetarna. Vid ett vägarbete gäller det precis som när du kör på en smal och krokig väg, samspela och anpassa hastigheten! Här är det också viktigt att vara beredd på att agera (att vara handlingsberedd), om något skulle inträffa.

Att köra förbi stillastående fordon: Detta är också relativt vanligt förekommande. Om detta sker under din uppkörning, se till att anpassa hastigheten och var uppmärksam! Sväng ut lite på körbanan om möjligt så du inte kan träffas av exempelvis en bildörr som öppnas. Är det en buss som är stillastående är det viktigt att du är medveten om att barn potentiellt kan springa ut framför bussen. Se till att inte köra för fort och var handlingsberedd.

Att köra i tätort: När du kör i tätort är det viktigt att du inte kör för fort och är uppmärksam på vad som händer runt omkring dig. Ofta skiftar hastighetsbegränsningen, och du kan behöva stanna och släppa fram personer vid ett övergångsställe, eller lämna företräde pga högerregeln. Mycket kan hända när du kör i tätort, så se till att hålla koll på dina speglar samt skanna av framför bilen hela tiden. Ett högt risktagande är inte att rekommendera när du kör i tätort.

körning i stadstrafik

Att köra i korsningar: Detta kommer att ske på ett eller annat sätt när du gör din uppkörning. Oavsett vilken typ av korsning det är, kommer du att behöva följa gällande trafikregler. Detta kan exempelvis vara: stoppskyltar, trafikljus, högerregeln, väjningsplikt m.m. Det viktiga när du ska köra i en korsning är att förstå vilken trafikregel som gäller. Vid detta delmoment i förarprovet kommer du bedömas på handlingsberedskap, planering och uppmärksamhet. Även hur du signalerar med andra trafikanter och hur du manövrerar din bil är något trafikprövaren tittar på.

Att köra självständigt mot ett specifikt mål: Under ditt förarprov kommer du att få köra mot ett eller flera mål. Beroende på om du känner till området eller inte, kan du få köra till mål du hittar till. Är så inte fallet kommer du att få följa vägskyltar till en specifik plats, exempelvis en polisstation, en stadsdel eller stadens sjukhus. Tänk på att vara uppmärksam och att planera din körning så gott det går. Andra viktiga delar förarprövaren tittar på är hur du samspelar med andra trafikanter, signalerar och hur du placerar din bil i körfältet.

Att få svara på frågor baserat på en situation: Var även beredd på att behövas svara på frågor gällande situationer som kan uppkomma under ditt förarprov.

vad som testas på förarprovet

Kom ihåg att du blir bedömd på om du har tillräckligt goda kunskaper för att klara dig själv i trafiken

Förarprövaren vill inte att du ska misslyckas, men kommer att ge dig ett underkänt betyg om du gör kritiska fel eller visar att du är en osäker förare. Om du har övat mycket och känner dig redo för testet, fokusera isåfall bara på din körning så ska det gå bra. Även om du gör ett misstag kan det vara ett mindre misstag vilket innebär att du fortfarande kan klara körprovet.

Hur kan du se till att klara förarprovet?

Nu vet du ungefär vad som väntar dig och vilka typer av situationer du kan utsättas för under förarprovet. Det finns ingen garanti för att du kommer att klara körprovet, men det finns sätt att ge dig själv bästa möjliga chans. Nedan kommer några väl valda tips för att du ska vara så förberedd som möjligt.

10 tips för att klara ditt förarprov

Då endast ca 50% klarar körprovet på första försöket. Vi kommer därför att gå igenom våra 10 viktigaste tips för förarprovet. 

Tips 1 – Lär dig grunderna

Oavsett om det beror på nervositet eller testångest så har  många en tendens att glömma grunderna på uppkörningen. Instruktören kommer att testa dig på din körförmåga, och att inte känna till eller glömma grunderna till bilkörning är ett effektivt sätt att bli underkänd på förarprovet. Detta kan exempelvis vara:

 • Kontrollerar inte speglarna tillräckligt ofta. Du måste kontrollera dina speglar kontinuerligt så att du vet vad som finns bredvid och bakom dig. förarprövaren kommer att titta på dig för att se till att du är medveten om din omgivning.
 • Sänker hastigheten för sent. När hastighetsgränsen ändras till en lägre hastighet måste du vara medveten om detta och sänka hastigheten i tid. Du får inte köra fortare än hastighetsgränsen. Sänker du hastigheten för sent så att du kör förbi den nya hastighetsskylten i för hög hastighet har du kört för fort. Du kan försöka hålla en hastighet som ligger inom 3-5 km / h lägre än hastighetsbegränsningen under normala körförhållanden.
 • Anpassar inte hastigheten efter rådande väder- och vägförhållanden. Siffrorna på hastighetsskylten handlar om vilken maxhastighet du får köra, men du måste vara beredd att köra långsammare vid dåliga körförhållanden som exempelvis rusningstid eller dåligt väder- eller vägförhållanden.
 • Stannar inte vid en stoppskylt. Du måste få alla bilens fyra däck att stå helt stilla när du stannar vid en stoppskylt, oavsett om det finns annan trafik eller inte. När bilen står still, kontrollera då om det kommer andra fordon från både vänster och höger håll. Om kusten är klar, kör då vidare.
 • Byter inte körfält korrekt. Kommunicera med andra trafikanter genom att använda dina blinkers. På detta sätt låter du andra förare veta om att du tänker göra ett körfältsbyte. När du signalerat, använd då dina speglar samt titta i döda vinkeln. När dessa delar är gjorda kan du göra filbytet.
 • Tittar inte tillräckligt långt framåt. Genom att ha en bra säkerhetsmarginal till bilen framför samt försöka “titta långt fram” istället för vad som händer i närheten av bilen, kommer ge dig bra förutsättningar för att hinna agera om en fara uppstår. Om bilen framför bromsar, kommer du även att hinna bromsa då du kommer att märka av bilens bromsljus. Att ha blicken så långt framåt som möjligt kommer att ge dig massvis med tid att kunna planera din körning och hinna bromsa om det uppkommer en farlig situation.

Tips 2 – Öva, öva, öva

Det säger sig självt, men den viktigaste aspekten av att klara förarprovet är att faktiskt vara en bra förare. Du blir inte bara en bra förare över natten, du lär dig det genom att öva bakom ratten. 

Kör så mycket du kan innan ditt körprov. Kombinera gärna att köra med en trafikskola och med en privatperson.

Tips 3 – Var uppmärksam på vägen, inte förarprövaren

student som tittar på förarprövaren under förarprovet

Varje distraktion påverkar din körförmåga och koncentration på ett negativt sätt. Förarprövaren är där för att testa om du är en trafiksäker och miljömedveten förare. Att fokusera på vad förarprövaren gör och skriver ner är helt irrelevant när du gör din uppkörning. Du kommer att få reda på om du klarade provet eller inte, men att lägga fokus på det under själva provet är helt fel fokus och försämrar dina chanser.

Fokusera istället på vägen och området runt din bil för att säkerställa att du kör så trafiksäkert och bra som möjligt. Detta, om något, kommer att säkerställa att granskaren skriver positiva saker om din körning och hjälper dig att få ett godkänt betyg.

Tips 4 – Ta inte testet för tidigt

Det är förståeligt att vilja ta sitt körkort och aldrig tänka på det igen, men att ta körprovet för tidigt kommer nästan alltid att leda till en underkänt resultat. Faktum är att det vanligaste misstaget enligt instruktörer är att ta testet för tidigt.

Du kommer inte att kunna lyckas med förarprovet om du inte är tillräckligt duktig. Ta dig tid att lära dig att köra ordentligt innan du tar testet. Detta kommer leda till att du sparar tid och pengar.

Tips 5 – Förbered dig på alla förhållanden

Även om du har tur och kan ha ditt körprov under perfekta förhållanden så är det troligt att åtminstone något inte går enligt planen. Se till att du är redo för att möta alla typer av väderförhållanden som exempelvis regn, snö (om du tar testet under vintern), dimma, mörker, stark sol, moln etc.

Det skulle exempelvis kunna regna vilket kräver en annorlunda körstil jämfört med när det är torrt på vägarna. Du behöver längre distans till bilar framför, köra långsammare och eventuellt använda andra billjus. Du måste också veta hur du aktiverar vindrutetorkarna på din bil.

Tips 6 – Öva på avancerade manövrar

en bil som gör en fickparkering
En bil som fickparkerar

Beroende på var du bor kan du bli tvungen att utföra mer avancerade manövrar som exempelvis start i backe, backa runt ett hörn, eller att göra en fickparkering.

Att fickparkera är en av de svåraste manövrar man kan göra som bilförare. Många förare föredrar andra typer av parkeringsplatser och kommer att jobba hårt för att undvika att behöva fickparkera såvida det inte är ett absolut måste.

Det enda sättet att bli duktig på att fickparkera är att öva, öva och öva.

Tips 7 – Försök att förutse faror

En viktig del inom bilkörning är att lära sig köra är att förutse potentiella faror. Många av de faror som finns i trafiken går att förutse och förebygga.

På körprovet kommer din förarprövare att noggrant övervaka hur du agerar i trafiken och om du planerar din körning. Att sakta ner när du ska köra runt ett hörn, eller att vara handlingsberedd när du kör nära en skola är något som du behöver göra, oavsett om det är ett förarprov eller om du är ute och kör själv i trafiken. Nedan följer en lista över några platser där du måste vara både handlings- och bromsberedd:

 • I alla områden där det finns många fotgängare
 • När du närmar dig en kurva eller korsning
 • När det är begränsad sikt
 • När du närmar dig ett övergångsställe

Tips 8 – Ta tid på dig

Bara för att du tar ett körprov betyder det inte att du behöver köra annorlunda än du är van vid. Du ska heller inte känna dig stressad över att du tar för lång tid på dig. I själva verket ska du köra exakt som du brukar och ta tillräckligt mycket tid på dig så du inte känner dig stressad. Förarprövaren vill att du ska köra som vanligt och att du är en trafiksäker förare.

Tips 9 – Studera, studera och studera

en student som studerar körkortsteori på nätet

Även fast körprovet är ett test av dina praktiska körkunskaper, så kommer även dina kunskaper om trafikregler och trafiksäkerhet tas med i beräkningen av förarprövaren. Det uppenbara materialet att läsa körkortsboken.

Ett annat bra alternativ är att plugga körkortsfrågor och körkortsteori online! https://zutobi.com/se är ett tmärkt val. Våra kurser är utformade för att hjälpa nya förare att klara sitt teoritest så lätt som möjligt samtidigt som du blir en säker förare. Alla Zutobi-kurser har körkortsteori och flertalet övningstest – att lära sig trafikregler och praktiska körtips har aldrig varit enklare.

Tips 10 – Du missar vägskyltar och vägmärken

Se till att inte missa vägskyltar! Försök att titta så långt fram som möjligt – på det sättet har du tid att se och uppmärksamma skyltar och vad som förväntas av dig. Att hålla koll på vägmärken är otroligt viktigt, och det kan vara skillnaden på ett misslyckad eller lyckat körprov.

Tips 11 – Lär känna din bil

Om du ska göra förarprovet för b-körkort med egen bil, se till att du känner till den bra och du har haft mycket träning i den. Om du ska använda en bil som ägs av Trafikverket, se till att ta reda på så mycket som möjligt om den, och om möjligt, provkör en liknande bil innan. 

Att använda en ny bil är svårt första gången. Du måste lära dig bilens olika spakar, pedaler, speglar på väldigt kort tid. Även storleken på bilen påverkar hur lätt du kommer kunna parkera och ta dig an olika körsituationer. Vidare ska speglarna justeras annorlunda och du ska lära dig hur kopplingen och bromsarna fungerar.

Vad händer om du blir underkänd?

en person som misslyckades med förarprovet

Om du misslyckas med att få ett godkänt resultat måste du göra om förarprovet en annan gång. Du kommer dock få en förklaring av inspektören om varför du blev underkänd. Har du registrerat din e-postadress kommer du få ett protokoll på vad du gjorde bra och vad du behöver träna mer på.

Tänk på att ett underkänt betyg är en indikation på att du behöver mer träning bakom ratten, och att du bör ta den tid som krävs för att bli en bättre förare. Kom även ihåg att du måste ha ett giltigt kunskapsprov (teoriprov för b-körkort) om du ska kunna boka en ny tid för uppkörning.

Tips: Om du misslyckas, fråga inspektören om hur länge han eller hon rekommenderar att du väntar tills du gör om körprovet. Det borde ge dig en indikation på din nuvarande nivå och vad du behöver förbättra.

Om du endast har övningskört privat rekommenderas du att ta en körlektion till en början för att få en indikation på vad du behöver träna på och hur många lektioner du behöver ta.

Du har klarat uppkörningen. När får du ditt körkort?

Om du har klarat provet kommer du att få ditt körkort hemskickat till din folkbokföringsadress inom fem arbetsdagar. Kom ihåg att hämta ut ditt körkort inom en tvåveckorsperiod!

Innan dess får du enligt lag köra bil med en annan giltig legitimation. Detta är endast tillfälligt innan du får ditt riktiga körkort. En annan giltig legitimation kan exempelvis vara ett pass eller ett id-kort. Detta gäller dock enbart i Sverige, ska du köra utomlands behöver du ditt riktiga körkort.

1024

Vad är prövotid?

Prövotid är något som förare har under de två första åren när de fått sitt körkort utfärdat. Denna period är en testperiod för nya förare. Prövotiden gäller från dagen då förarprovet godkändes. Prövotiden innebär att du drabbas hårdare vid trafikförseelser än om du haft ditt körkort längre än två år. Om du skulle få ditt körkort återkallat under din prövotid behöver du behöva göra om förarprovet igen för att få tillbaka det.

Vanliga frågor

Vad kostar uppkörningen?

Priset för förarprovet varierar beroende på om du ska använda en egen bil eller inte, samt om du ska göra din uppkörning på dagen, kvällen eller på helgen.

Kostnaden för ett körprov är 800 kr vardagar fram till kl 18:00. Skulle du däremot vilja göra det på vardagar efter kl 18:00 eller på helgen är avgiften 1040 kr.

Behövs egen bil till uppkörningen?

en förare som kör en bil

Du kan använda egen bil på uppkörningen men kom ihåg att det finns vissa krav på bilen när du ska göra din uppkörning. Du kan alltså inte använda vilken bil som helst. Det måste exempelvis finnas dubbelkommando för färdbromsen samt extra invändig backspegel.

Om du inte har en egen bil att använda kan du hyra en bil på trafikverket till en kostnad av 500 kr.

Om du valt att övningsköra med en trafikskola har de ofta bilar att låna ut till uppkörningen. Kontakta din körskola för att få veta vad det kostar.

Vad behöver du ta med på körprovet?

Detta måste du ta med förarprovet:

 • ID-handling
 • Egen bil om du inte hyr på uppkörningen

Var kan du ta körprovet?

Det är Trafikverket som ansvarar för förarprovet och det utgår från deras lokaler. Se till att du kommer dit i god tid så att du kan göra allt nödvändigt innan ditt förarprov börjar.

Kan du göra ett förarprov online?

Du kan boka en uppkörningstid för körprovet online, men själva uppkörningen måste vara fysisk eftersom din körförmåga ska testas.

Har trafikmyndigheten drop-in för förarprov?

Nej. I andra länder kan det finnas drop-in tider men inte i Sverige. Här måste alla förboka en tid för att få göra en uppkörning för B-körkort.

Vilken rutt kommer du köra?

Då Trafikverket finns över hela landet kommer den väg du ska köra när du gör din uppkörning variera. Detta innebär att det är omöjligt att förklara exakt hur du kommer att köra. Rutten kan även variera från dag till dag p.g.a väderförhållanden, trafik, tid på dygnet, trafikinspektör m.m. 

Om Trafikmyndigheten alltid valde samma rutt skulle nya förare öva på att köra dessa rutter, vilket skulle göra det mycket svårare att godkänna eller att underkänna en förare.

en bild som visar på olika körrutter

Vad vi dock vet är att körprovet ska testa dig på verkliga körsituationer (inte bara köra på en tom väg!). Det betyder att du kan vara säker på att du kommer att köra i olika trafiksituationer, som till exempel kan vara att köra på en motorväg eller landsväg, i en stadskärna, och genom korsningar med trafikljus samt rondellkörning.

Varför behöver du ta ett körprov?

För att uttrycka det enkelt, vill du köra bil måste du ta ett förarprov. Alla kommuner och regioner i Sverige kräver att förare ska klara ett förarprov innan de får sitt körkort.

Behöver du göra om uppkörningen någon gång?

Ett körkort är giltigt hela livet. Dock behöver du förnya det var femte eller tionde år. Transportstyrelsen skickar ut en förlängningsansökan när det är dags att förnya ett körkort.

Take our full course with tests and theory

 • 450+ exam-like questions
 • All you need to ace your test
 • Perfect for first-timers, renewals and senior citizens
cloud
town