Säker körning

Kapitel 23

Säker körning

Nedan följer ett par viktiga saker att ta med sig för att du ska kunna bli en säker bra förare. I detta kapitel inom körkortsteorin går vi igenom:

  • Döda vinkeln
  • Handlings- och bromsberedskap
  • Hur du kör säkert i en kurva
  • Reglerna kring användning av mobiltelefon som förare

Vad är döda vinkeln?

Döda vinkeln är den vinkel som ligger utanför det som du kan se med sidospegeln. För att undvika olyckor är det viktigt att du aldrig förflyttar dig i sidled utan att kolla döda vinkeln först. På samma sätt är det viktigt att du aldrig kör i någon annan förares döda vinkel under en längre tid eftersom föraren inte kommer att se dig.

Förklarande bild för vad en förare ser genom speglar samt var döda vinkeln är.
Döda vinkeln är det röda området. Det gröna området kan du se med dina sido- och backspeglar

Hur kollar du döda vinkeln?

Du måste vrida på huvudet och titta bakåt för att kolla döda vinkeln. För att kolla den högra döda vinkeln måste du titta bakåt över höger axel, och den vänstra döda vinkeln ser du genom att titta bakåt över vänster axel.

Döda vinkel är större hos lastbilar

Lastbilar har större och fler döda vinklar än personbilar. Var därför väldigt försiktig runt lastbilar och undvik därför deras döda vinklar eftersom en krock med en lastbil ofta leder till allvarliga skador eller dödsfall.

En illustrerande bild över var en lastbils döda vinklar finns.
Döda vinklar hos en lastbil

Handlingsberedskap och bromsberedskap

Handlingsberedskap och bromsberedskap är tätt besläktade och båda är viktiga för att kunna bli en bra och säker förare. Nedan går vi igenom dessa två i detalj:

Vad är handlingsberedskap?

Handlingsberedskap innebär att man är beredd att agera. Exempelvis om man ser en osäker omkörning i mötande körfält, så skärper man sinnena och är beredd att sänka hastigheten eller väja åt sidan. Är man handlingsberedd så minskar reaktionstiden och därmed risken för en olycka.

Även om du är en säker förare måste du ändå vara beredd på att andra gör misstag!

Vad är bromsberedskap?

Bromsberedskap är att du är så förberedd som du kan bli på att bromsa. Du har foten på bromsen och är beredd att snabbt trycka ned den. Bromsberedskap bör du exempelvis ha i korsningar med skymd sikt där du har väjningsplikt och utanför skolor eller dagis med skymd sikt.

Repetition från tidigare kapitel: kom ihåg att stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka. Är du handlingsberedd och hinner bromsa i tid minskas risken för en olycka då du får en kortare stoppsträcka.

Hur du kör i en kurva

När du kör i kurvor är det viktigt att du håller en säker hastighet. Det finns flera faktorer som påverkar vad som är en säker hastighet i en kurva:

  • Väglag - t.ex. om halt på grund av regn, lera, snö eller grus
  • Hur skarp kurvan är - ju skarpare kurva desto mer måste du sakta ner
  • Din sikt bortom kurvan - kan du tvingas bromsa i kurvan?

Var försiktig! Att bromsa i en kurva kan få dig att köra av vägen eller in i mötande trafik.

En illustrerande bild över hur en förare ska accelerera i en kurva.
Du bör sakta ned precis innan kurvan, och accelerera lite lätt när du lämnar kurvan

Får man använda mobiltelefon vid körning?

Förbud mot att använda en mobiltelefon som förare.
Att använda mobiltelefon på detta sätt är förbjudet

Det är väldigt farligt att bli distraherad i trafiken. Därför är det förbjudet att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning när du kör ett motordrivet fordon.

Förbudet gäller exempelvis SMS men även surfning på telefonen, att knappa på GPS:en eller spela mobilspel. Det är förbjudet eftersom dessa aktiviteter tar blicken från körningen och ökar risken för olyckor.

Sedan 2018 är reglerna ännu hårdare. Nu får du inte längre hålla mobilen i handen när du kör bil. Det är med andra ord helt förbjudet att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör.

Handsfree eller annan inbyggd utrustning

Du får prata i mobiltelefon så länge du inte blir ouppmärksam eller håller den i handen. Använd handsfree eller inbyggd utrustning om du behöver prata i telefon när du kör bil. Det är främst upp till dig att bedöma om du kan prata mobiltelefon utan att bli ouppmärksam, men det är i slutändan polisen som avgör om du är trafikfarlig eller inte.

Att vända sin bil

Det är viktigt att du vänder på ett säkert sätt utan att störa trafiken:

  • Hitta en cirkulationsplats som du kör ett varv i och sedan åker tillbaka
  • Vid stadskörning kan kan du på ett liknande sätt köra runt ett kvarter
  • På en landsväg kan du köra in på en mindre väg och vända där, eller göra en U-sväng om vägen är tillräckligt bred och vägen är fri från trafik

Om vägen inte är tillräckligt bred kan du göra en 3-punktssväng (se illustration nedan). Tänk på att alltid sätta säkerheten först, och vänd först när du känner att det kan göras på ett säkert sätt.

En illustrerande bild över hur en 3-punktssväng går till.
En 3-punktssväng är ett säkert sätt att vända på mindre landsvägar
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt