Bilens Belysning: Ljus & Regler

Kapitel 36

Bilens belysning: ljus och regler

Att använda bilens belysning på rätt sätt är väldigt viktigt när man kör bil, både för dig själv som förare och för andra bilister. I denna teorilektion kommer vi att beröra följande delar:

 • Vilka ljus och lampor bilar har. Exempelvis heljus, halvljus, varselljus, parkeringsljus och dimljus
 • När det är förbjudet att använda helljus
 • Hur och när du ska använda de olika ljusen
 • Hur du undviker att blända andra trafikanter vid omkörning och möte
 • Förbjudna ljuskombinationer
 • När du ska använda bilens blinkers (körriktningsvisare) och varningstriangel

Varför finns billjus?

Generellt kan man säga att en bils framljus och bakljus har två syften:

 • De hjälper dig att se på natten och i andra dåliga ljusförhållanden
 • De hjälper andra människor att se dig, oavsett vid dag- eller nattkörning

Olika typer av billjus

Vad är varselljus?

Varselljus är ett billjus som bara finns i vissa bilar. Det gör så att andra trafikanter lättare kan se din bil. Vid bra sikt i dagsljus är det tillåtet att använda varselljuset istället för halvljus. Man dock dock aldrig kombinera halvljus och varselljus.

Vad är bakljus?

Bakljusen tänds automatiskt när du startar bilen och uppmärksammar medtrafikanter att bilen startats.

Vad är dimljus?

Det finns både dimljus fram och bak på bilen. De främre dimljusen ger ifrån ett starkt sken och är effektivt vid dålig sikt, exempelvis dimma. De bakre dimljusen ger ifrån ett rött sken som lyser väldigt starkt och kan blända. Det ska endast användas när det är dålig sikt och du tror att bakomvarande fordon inte kan se dig, exempelvis vid kraftigt regn eller dimma.

Vad är bromsljus?

Bromsljus är röda ljus som tänds automatiskt när du bromsar. Det är för att bakomvarande fordon ska kunna se att du bromsar in.

Vad är backljus?

Backljus är vita ljus som tänds automatiskt när du backar. Det är för att varna andra trafikanter att du inte bara stannar, utan backar mot dem.

Vad är parkeringsljus?

Parkeringsljus är till för att medtrafikanter lätt ska se din bil. Du ska byta till parkeringsljus när du stannar eller parkerar bilen vid dålig sikt. Parkeringsljuset är energisnålt och kan vara igång i många timmar utan att batteriet laddar ur

Vad är en skyltlucka?

Skyltlyktan lyser upp registreringsskylten så att exempelvis poliser ska kunna se vem bilen tillhör

Vad är halvljus?

Halvljusen är huvudstrålkastarna på bilar. I Sverige är det lag på att du ska ha någon form av ljus tänt när du är ute och kör. Ofta används då halvljus.

Många förare väljer även att kombinera flera lysen samtidigt, det absolut vanligaste är att kombinera halvljus och parkeringsljus under dagtid.

Vad är helljus?

Helljuse är det starkaste ljuset på en bil och används när andra ljus inte räcker till. Helljus lyser upp vägen betydligt mer än halvljuset och det bör användas så mycket som möjligt under mörkerkörning när det inte finns gatubelysning. Kom ihåg att du alltid måste stänga av helljuset när det finns risk att blända andra trafikanter, det gäller dock inte fotgängare eftersom de lätt kan kolla bort från ljuset.

Bil som har helljuset påslaget
Helljuset lyser upp mycket av vägen men bländar lätt andra trafikanter

Förbjud att använda helljus

Det är förbjudet att använda helljusen i nedanstående fyra situationer:

 • När du möter ett annat fordon, tåg, fartyg eller spårvagn körandes i motsatt håll
 • När du ligger bakom ett annat fordon, eftersom föraren kan bli bländad via back- och sidospeglarna
 • När det är dagsljus, dvs under dagtid
 • På vägar där det finns tillfredsställande gatubelysning, det vill säga att vägen är tillräckligt upplyst
Förklarande bild på när du ska stänga av heljuset när du har en bil framför dig.
Innan en omkörning ska du slå av innan föraren framför kan bländas

Helljus vid omkörning

Vid ett omkörningstillfälle ska du slå på helljuset precis när du är jämsides med den andra föraren förutsatt att du inte får möte. Detta för att slippa blända den andra föraren och samtidigt lysa upp vägen framför dig klart och tydligt.

Bil som gör en omkörning på natten.
Denna bil har precis gjort en omkörning och kör fortfarande med halvljus och borde redan ha slagit på helljus för att lysa upp vägen framför

Helljus vid mötande trafik

Vid möte gäller det inte bara att slå på, utan då måste först slå av helljusen och byta till halvljus. På raka vägar ska du slå av helljusen så fort du kan se den andra bilen, och slå på i samma ögonblick som ni kör förbi varandra.

Förklarande bild på när du ska stänga av heljuset när du får möte.
Vid möte ska du slå av när du ser den andra bilen. Om vägen är kurvig kan du ibland behöva slå av ännu tidigare

Tips när du använder helljus

Här är tre tips som du måste känna till som bilförare:

 • Om du kör i ett backkrön med dålig sikt kan det vara bra att stänga av helljuset eftersom du lättare ser om det kommer mötande trafik
 • I backar är det speciellt viktigt att snabbt slå av helljuset vid möte av lastbil så fort som du ser positionsljusen ovanpå lastbilen, då lastbilsföraren sitter högt upp och snabbt blir bländad
 • När du kör i kraftigt snöfall eller dimma så kan det försämra sikten att köra med helljuset, men det varierar beroende på situation
Bil som kör vid dimmigt väderförhållande.
Undvik att köra med helljus i dimma

Att köra på natten

Du måste anpassa din körning på natten eftersom du inte ser lika långt framåt eller åt sidorna. Sannolikheten att du missar att upptäcka något på eller nära vägen är mycket högre än under dagen.

Mötande bilar under nattkörning
Lysen hjälper inte bara dig att se bättre, de gör även att andra kan se dig

Förbjudna kombinationer av billjus

Du får aldrig kombinera följande ljuskombinationer då dessa kombinationer kan blända andra trafikanter:

 • Dimljus och varselljus
 • Halvljus och extraljus
 • Halvljus och varselljus
 • Halvljus och dimljus

Vad är blinkers?

Blinkers (körriktningsvisare) är till för att visa andra i trafiken att man ska göra en manöver. De sitter längst bak, längst fram och mitt på bilen. Detta för att alla ska kunna uppmärksamma att en bil exempelvis ska svänga.

När ska du använda blinkers (körriktningsvisare)?

Blinkers ska alltid aktiveras när du ska:

 • Byta körfält
 • Svänga
 • Köra ut från vägkanten
 • Köra ut från en parkeringsficka
 • Genomföra en U-sväng eller liknande

Varningsblinkers

Varningsblinkers finns på alla bilar och används för att varna andra trafikanter i nödsituationer. Du hittar knappen på instrumentpanelen och ser ut som en varningstriangel. När du trycker på knappen kommer alla dina blinkers att blinka samtidigt, detta för att andra trafikanter ska uppmärksammas på att det förekommer en fara av något slag.

När får du använda varningsblinkers?

Du ska använda varningsblinkers när du behöver varna andra trafikanter, exempelvis p.g.a. en olycka eller att du var tvungen att stanna (nödstopp).

Du ska använda varningsblinkers när:

 • Din bil gått sönder längs vägrenen
 • Din bil står mitt i vägen av någon anledning
 • Du står på något annat farligt ställe på vägen
 • Din bil bogserad av en annan bil

Glöm inte att sätta ut en varningstriangel om du är tvungen att göra ett nödstopp. Den ska användas på vägar där maxhastigheten är 60 km/h eller högre.

Reflexer gör skillnad i trafiken

Att använda reflexer är viktigt för att fotgängare och cyklister ska kunna upptäckas i tid. Du ser fotgängare betydligt tidigare om reflexer används:

 • Mörka kläder utan reflexer syns en person på ungefär 25 meters avstånd
 • Ljusa kläder utan reflexer syns en person på ungefär 60 meters avstånd
 • Med reflexer på sig syns en person på ungefär 125 meters avstånd

Lampor på instrumentpanelen

Det finns en stor mängd lampor som kan lysa i olika färger på instrumentklustret. Färgen har betydelse:

 • Röda lampor = kräver omedelbar åtgärd
 • Gula lampor = har inte lika hög prioritet men bör åtgärdas när du har tid
 • Blåa lampor = att du har exempelvis helljuset tänt
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt