Minska bränsleförbrukningen

Kapitel 27

Minska bränsleförbrukningen

Detta kapitel handlar om hur du kan minska din bränsleförbrukning och kommer gå igenom följande delar:

 • Vad är en motorvärmare och hur påverkar den miljöförbrukningen?
 • Vad är en katalysator och hur kan den öka din förbrukning?
 • Varför val av däck och lufttryck påverkar hur mycket en bil släpper ut
 • Hur fyrhjulsdrift, AC, takbox samt växellådor påverkar bränsleförbrukningen

Motorvärmare

Kallstarter ökar utsläpp av miljöfarliga ämnen och ökar bränsleförbrukningen då en kall motor drar mer bränsle än en varm motor. Det är därför motorvärmare finns till.

Vad är en motorvärmare?

En motorvärmare är en anordning i bilen som värmer upp motorn i en bil, vilket innebär att bilen kommer upp i rätt arbetstemperatur snabbare. Det finns två typer av motorvärmare:

 • Elektrisk motorvärmare
 • Bränslevärmare

Hur fungerar en motorvärmare?

En motorvärmare värmer upp motorn innan du startar bilen, antingen via elektricitet eller bränsle. Motorvärmare bör användas vid temperaturer lägre än + 15 grader. Motorvärmare leder också till mindre slitage på motorn då den slipper starta när den är kall. Vidare bidrar en motorvärmare till att katalysatorn kommer igång tidigare, vilket resulterar i en markant minskning av miljöfarliga utsläpp.

Hur länge ska du använda motorvärmaren?

 • Vid +10 grader bör du ha igång motorvärmaren mellan 20-30 minuter
 • Vid 0 grader bör du ha igång motorvärmaren ungefär 60 minuter
 • Vid - 15 grader bör du ha igång motorvärmare ungefär 90 minuter

OBS: Tider kan varierar mellan motorvärmare, kolla manualen vad som gäller för just din bil. Det är även viktigt att inte köra motorvärmaren för länge eftersom du då slösar energi.

Katalysator

Katalysatorn är en del av avgassystemet och är väldigt viktig för att minska bilens utsläpp. Den sitter alltid någonstans mellan motor och ljuddämpare under bilen. Antingen under bilen eller direkt efter bilens grenrör (grenrörskatalysator).

Vad är en katalysator?

En katalysator finns till för att rena avgaser från motorn. En katalysator minskar miljöfarliga utsläpp med 80 - 95 %. En katalysator kan antingen vara av metallisk eller keramisk.

Hur fungerar en katalysator?

De giftiga avgaserna omvandlas till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner med ämnen i katalysatorn. De flesta bensinmotorer har trevägskatalysatorer som tar bort:

 • Kolväten
 • Kväveoxider
 • Kolmonoxid

Katalysatorer minskar dock inte koldioxidutsläppen.

Katalysatorn måste komma upp i en arbetstemperatur för att fungera, vilket gör att utsläppen av farliga ämnen ökar vid kallstarter och korta körningar. Katalysatorn har en arbetstemperatur på ca 400-500 grader, vilket innebär att det tar ett tag innan den fungerar optimalt. Använd därför motorvärmare när det är kallare än +15 grader.

Bild på en katalysator som sitter under en bil.
En katalysator

Miljövänliga, energieffektiva och säkra däck

Ca 30 % av C02-utsläppen i världen kommer från bildäck. När däcken slits släpper de ut farliga ämnen i naturen. Många äldre däck innehåller högaromatiska oljor (HA-oljor) som är cancerframkallande och bryts ned väldigt långsamt i naturen.

Genom att köra med miljövänliga däck minskar du miljöpåverkan och bidrar till en renare och skonsammare miljö. Exempelvis är Svanenmärkta däck ett miljövänligt alternativ.

Sedan 2012 ska alla nytillverkade däck ha en EU märkning, Eco Label, och ska ge information om däckets:

 • Ljudnivå
 • Stoppsträcka och väghållning vid vått väglag
 • Energieffektivitet

Detta visas på en skala från A till G (gröna & röda pilar).

Ett steg upp eller ner, exempelvis från A till B, innebär en ökning på ca 1 dl bränsle per 10 mil, eller att stoppsträckan på vått väglag ökar med ca 6 meter vid 80 km/h. Att välja rätt däck spelar således en stor roll för miljön, trafiksäkerheten och bränsleförbrukningen!

Tidigare var miljövänliga däck inte lika säkra som traditionella men nu är däcken minst lika bra.

Lufttryck däck

Se till att inte ha för lågt tryck i däcken eftersom det ökar bränsleförbrukningen och försämrar bilens köregenskaper. Upp till 10-15 % mer luft än i instruktionsboken är optimalt för att sänka bränsleförbrukningen, men kan ge lite sämre komfort. Ha aldrig mindre luft än rekommenderat.

Andra saker som ökar bränsleförbrukningen

 • Fyrhjulsdrift - Ökar bränsleförbrukningen med ungefär 5 %.
 • Luftkonditionering (AC) - Ökar bränsleförbrukningen med ungefär 5 - 10 %
 • Takbox - Ökar bränsleförbrukningen med ungefär 10 %
 • Automatisk växellåda - Ökar förbrukningen med ungefär 0 - 20 %

Generellt gäller att allt som försämrar bilens aerodynamiska egenskaper eller på annat sätt ökar energibehovet också ökar bilens förbrukning. Exempelvis att öppna rutorna, ha tung last i bilen eller köra med släp.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt