Ecodriving

Kapitel 28

Ecodriving

Om alla trafikanter höll hastighetsbegränsningarna skulle utsläppen minska med ca 700 000 ton per år i Sverige, vilket motsvarar ungefär 250 000 personbilars utsläpp per år. Om alla dessutom försökte köra sparsamt, även kallat ecodriving, skulle man minska utsläppen med mer än dubbelt så mycket.

Denna teorilektion handlar om ecodriving, även kallat sparsam körning eller ekonomisk körning.

Vad är ecodriving?

Ecodriving är en körteknik som handlar om att köra planerat och varsamt. Att köra sparsamt leder till minskade bränslekostnader, mindre miljöpåverkan och mindre slitage på ditt fordon.

Hur kör man miljövänligt och sparsamt?

Nedan är sju tips för hur du kan köra sparsamt, ekonomiskt och miljömedvetet:

 • Håll jämn fart och planera din körning. På detta sätt undviker du onödiga accelerationer och inbromsningar. Håll en så jämn fart som möjligt
 • Motorbromsa när det är lämpligt. Bilen börjar sakta in när du släpper på gasen på grund av friktion inne i motorn. När du motorbromsar minskar bränsleförbrukningen (bränsletillförseln stängs av helt på moderna bilar) så länge motorn snurrar över 1500 varv per minut. Under 1500 varv per minut så börjar motorn förbruka bränsle igen och därför kan det vara smart att växla ned precis innan motorn går under 1500 varv per minut - då kan du förlänga motorbromsningen.
 • Kör på så hög växel som möjligt. Att köra på hög växel minskar bränsleförbrukningen
 • Hoppa över växlar när du ökar hastigheten. Exempelvis kan du ofta hoppa från 2:ans till 4:ans växel utan att använda 3:an. Att hoppa över växlar är ett väldigt bra sätt att köra på låga varvtal
 • Undvik utdragna accelerationer, men varva inte heller för mycket. En bil som håller konstant hastighet drar mindre än en bil som accelererar, och därför är det bättre att snabbt komma upp i den hastighet som man vill ha. Tänk på att hålla motorn under 3000 varv/minut bara. Hoppa växlar när det är möjligt
 • Undvik tomgångskörning. Tomgångskörning ökar utsläppen av miljöfarliga ämnen. Tomgångskörning innebär att du har igång bilen när du står still under en period såsom vid broöppningar, tågbommar, tät köbildning eller när du står och väntar på att en vän ska komma
 • Undvik att använda kopplingen. Håll inte kopplingen nertryckt mer än nödvändigt då det ökar bränsleförbrukningen på din bil. Använd den endast när du ska välja upp eller ner
Bilar som står i kö och tomgångskör.
Var beredd att stänga av bilen vid exempelvis tät köbildning

Tomgångskörning

Tomgångskörning är när man låter sin bil vara påslagen utan att köra den. En vanligt förekommande regel i Sverige är att förare maximalt tomgångslära i en minut. Detta skiljer sig dock mellan olika kommuner. Tomgångskörning har en väldigt negativ påverkar på miljön och förekommer ofta:

 • I storstäder
 • Vid broöppningar
 • Vid järnvägskorsningar
 • Platser där bilköer är vanligt förekommande

Vid dessa platser är tomgångskörning ett problem. Ibland kan man se skyltar som det står “Tomgångskörning förbjuden” - dessa begränsningar av tomgångskörning finns till för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen och avgaser.

Hur kan du undvika tomgångskörning?

Om du tror att du kommer att bli stående i någon minut är det bra om du stänger av bilen. Du riskerar även att bötfällas i flertalet kommuner om du tomgångskör mer än en minut.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt