Säkerhetskontroll av bilen

Kapitel 38

Innan din uppkörning kommer du att behöva göra en säkerhetskontroll av bilen. Denna teorilektion går igenom de tre delarna som en säkerhetskontroll innefattar:

 • Yttre säkerhetskontroll
 • Inre säkerhetskontroll
 • Säkerhetskontroll “under motorhuven”

Yttre säkerhetskontroll

 • Börja med att slå på bilens ström så du kan sätta igång bilens funktioner
 • Kolla att alla ljus fungerar - bromsljus, parkeringsljus, blinkers, bakljus, helljus, halvljus, dimljus och skyltbelysning
 • Kontrollera att däcken har rätt lufttryck, mönsterdjup och att det inte har några yttre skador
 • Be om hjälp av instruktören när du ska testa bromsljusen

Inre säkerhetskontroll

 • Testa så att tändningen fungerar
 • Ställ in och se till att back- och sidospeglar är korrekt inställda och fungerar
 • Testa parkeringsbromsen genom att dra åt den och försöka att köra. Gör det försiktigt men tillräckligt för att du ska se att den tar emot
 • Kontrollera broms- och styrservon. Bromsservon kontrolleras genom att trycka ner bromspedalen maximalt och starta bilen, då ska du känna att bromspedalen sjunker. Styrservon kontrolleras genom att vrida ratten maximalt åt något håll och starta bilen, då ska du känna att ratten “slappnar av” och att det blir lättare att vrida
 • Kontrollera att tutan fungerar (tuta lite snabbt)
 • Ställ in stolen så att du får både rätt längd till pedalerna och till ratten. Du ska kunna trycka ner bromspedalen till botten utan att vara tvungen att sträcka dig onaturlig mycket. Rätt längd till ratten är ungefär när dina handleder ligger och vilar på ratten.
 • Ställ in nackstödet till lämplig höjd
 • Kontrollera att spolarvätskan och vindrutetorkarna fungerar
 • Kontrollera att säkerhetsbältet fungerar som det ska

Säkerhetskontroll under motorhuven

Vid en kontroll under motorhuven ska du kunna lokalisera och mäta vätskenivå på följande:

 • Spolarvätska
 • Bromsvätska
 • Kylarvätska
 • Motorolja
 • Batteri
 • Styrservo

Du öppnar motorhuven genom att dra i en liten spak som sitter i närheten av förarstolen. Efter detta brukar du behöva dra i en annan spak som ofta sitter i mitten på undersidan av motorhuven.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt