Hjälpsystem och underhåll av bilen

Kapitel 37

Hjälpsystem och underhåll av bilen

Denna lektion handlar även om hur man underhåller sin bil och hur det i sin tur påverkar framtida servicekostnader, bilens andrahandsvärde samt minskar bensinförbrukning och miljöpåverkan. Mer specifikt handlar detta kapitel om:

 • Bilbatteriet
 • Kopplingen
 • Kyl- och smörjsystemet
 • Motoroljan och hur du kontrollerar oljenivån
 • Startkablar
 • Bilens säkringar

Vad är ett bilbatteri?

Bilbatteriet ett batteri som gör det möjligt för att varningsblinkers, radio och andra funktioner i bilen fungerar genom att lagra ström. När du är ute och kör med bilen så laddas batteriet upp av en särskild generator.

Moderna batterier är underhållsfria, till skillnad från äldre som kräver att vätskenivån kontrolleras med jämna mellanrum. Om du ska fylla på ett äldre bilbatteri fyller du det med destillerat vatten.

En sak som gäller både nya och äldre batterier - bilbatterier blir sämre med tiden och behöver bytas ut efter några års användning.

Ett bilbatteri.
Ett äldre batteri som detta kräver underhåll

Var extra noggrann med att batteriet alltid är laddat vintertid då låga temperaturer kan frysa sönder ett dåligt laddat batteri.

Hur fungerar bilens kylsystem?

Kylsystemet finns till för att motorn inte ska bli överhettad. Om du märker att motortemperaturen blir hög bör du kolla att vätskenivåerna är tillräckliga, exempelvis kylarvätskan.

Fylla på kylarvätska

Det är viktigt att kylarvätskenivån är rätt för att förhindra överhettning. Kylarvätskan består av hälften glykol och hälften vatten. Glykolen förhindrar rostbildning och sänker fryspunkten för att vätskan inte ska frysa vid minusgrader.

Illustrerande bild på var oljestickan, påfyllnad av oljan, kylarvätskan, spolarvätskan samt bilbatteriet sitter.
A = oljesticka. B = oljepåfyllning. C = kylarvätska. D = spolarvätska. E = batteri

Hur fungerar bilens smörjsystem?

Alla motorns rörliga delar smörjs hela tiden med olja för att förhindra skärning eller liknande. Utan motorolja går motorn snabbt sönder. Om oljelampan börjar lysa så måste du genast stanna bilen, stänga av motorn och sedan fylla på med olja. Har du otur måste felet åtgärdas på en verkstad. För att förhindra sådana situationer är det viktigt att du håller koll på oljenivån, och det kan du göra med hjälp av oljestickan.

Kontrollera på motorolja

Följ dessa fyra steg när du ska kontrollera oljenivån:

 1. Börja med att ta ut oljestickan och torka av all olja från den
 2. Stoppa ner stickan igen
 3. Dra ut den igen och kolla oljenivån genom att se hur stor del av stickan som är doppad i olja. På oljestickan finns markeringar som visar den optimala oljenivån
 4. Fyll på olja vid behov. Oljan brukar fyllas på nära motorn under ett skruvlock. Det brukar stå “OIL” på locket.

Kom ihåg att låta motorn vara avstängd 20 minuter innan du mäter så all olja hinner rinna tillbaka. Var även medveten om att överfyllning är lika dåligt som underfyllning. Se därför till att inte hamna ovanför märkningen på stickan utan gärna lite under.

En oljesticka som används vid mätning av oljenivån.
Mät oljenivån med en oljesticka.

Startkablar

Startkablar kopplade på ett bilbatteri.

Startkablar används om ditt bilbatteri är urladdat och du inte kan starta bilen. Startkablar är perfekta för att leda ström till ett urladdat bilbatteri.

Hur kopplar man startkablar?

Följ denna fullständiga guide på 8 steg om du behöver starta bilen med startkablar:

 1. Stäng av bilen som ger starthjälp
 2. Använd först den röda startkabeln för att koppla ihop batteriernas pluspoler
 3. Koppla den svarta kabeln till minuspolen på bilen som ger starthjälp
 4. Koppla den andra änden av den svarta startkabeln till bilen som behöver starthjälp
 5. Kom ihåg att det ska vara en metallbit som inte är lackerad. Den ska sitta så långt bort från batteriet som möjligt
 6. Sätt på bilen som ger starthjälp
 7. Prova att starta bilen som tar emot starthjälp
 8. Koppla bort kablarna i omvänd ordning för att inte skada dig själv eller någon av bilarna

Vad är säkringar i bilen?

Bilens säkringar förhindrar skada och brand vid kortslutning. Byt ut säkringar som går sönder då de är ett viktigt skydd i bilen och elektroniska enheter slutar fungera om säkringen går (exempelvis vindrutetorkare). Information om säkringsbyte kan du hitta i instruktionsboken.

Säkringar i bilen.
Metalltråden i mitten av säkringen visar om en säkring är trasig

Hur fungerar kopplingen?

Kopplingen kopplar motorns kraft till hjulen. När du kopplar ur eller trycker ner kopplingen helt kan du inte köra, för att motorn då är nästan helt frikopplad från växellådan.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt