Grundläggande trafikregler

Kapitel 2

Grundläggande trafikregler.

Grundläggande regler och begrepp i trafiken

Det krävs ett ständigt samspel mellan trafikanter på våra vägar eftersom vägtrafiken är en komplicerad miljö där missförstånd och olyckor lätt kan ske. Det finns många regler och skyldigheter i trafiken för att detta samspel ska fungera, och alla dessa regler bygger på ett antal grundläggande trafikregler.

Trafikens grundregler

I Sverige finns det fyra grundläggande trafikregler som alla förare måste följa. Kan du någon av trafikens grundregler?

 • Stör eller hindra inte i onödan
 • Visa omsorg och varsamhet
 • Visa hänsyn mot de som bor eller befinner sig vid vägen
 • Visa extra hänsyn mot barn, äldre och funktionshindrade

Som bilförare har du inga rättigheter, utan bara skyldigheter. Genom sunt förnuft och trafikens grundregler kommer du att lära dig hur du ska tänka i olika trafiksituationer.

Vad är defensiv körning?

Defensiv körning är ett viktigt inslag inom bilkörningen och innebär att du kör på ett tydligt sätt och planerar din körning för att samspelet i trafiken ska fungera. Genom att köra defensivt minskar du svårighetsgraden i din körning, du slipper bli överraskad av andra trafikanter, och du överraskar inte heller andra trafikanter. Defensiv körning leder helt enkelt till en ökad trafiksäkerhet.

Hur kör man defensivt?

 • Håller avstånd och har goda säkerhetsmarginaler - hinner du bromsa om något händer?
 • Att du är medveten om risker, och att du inte tar onödiga risker
 • Har bra uppsikt både framåt, bakåt och åt sidorna
 • Inte stressar upp dig
 • Ligger ett steg före i tanken
 • Kör mjukt och bromsar i tid
Flera bilar som väntar på att få köra in i en cirkulationsplats.
När du kör defensivt bromsar du i god tid innan rondellen.

Tydlighet och bilkörning

Genom att vara tydlig i trafiken kommer du att förhindra olyckor. Att vara tydlig innebär att du ska:

 • Bromsa i god tid så att bakomvarande fordon hinner se att du bromsar
 • Placera bilen rätt när du kör och svänger
 • Använd blinkers i god tid så att andra trafikanter ser att du ska svänga eller ändra körfält
 • Ta ögonkontakt vid korsningar och övergångsställen, vilket innebär att ni lättare förstår varandras intentioner
 • Använd bara tutan för att varna vid fara, använd aldrig tutan för att säga hej till en kompis

Anpassa hastigheten till rådande förhållanden

Att köra för fort är en av de största anledningarna till olyckor. Det är viktigt att anpassa sin hastighet till rådande väg- och väderförhållanden för att minska riskerna i trafiken. När du bestämmer vilken hastighet som är lämplig bör du fundera på hur rådande väglag, väder, och sikt kommer att påverka.

Bild på kurvig väg där det nyligen har regnat.
Sakta ner innan du kör in i en blöt kurva som denna

Vid vissa platser och förhållanden är risken för olyckor extra hög och du är då skyldig att hålla en tillräckligt låg hastighet. Detta kan exempelvis vara:

 • Vid en olycksplats eller vägarbete
 • I en skarp kurva
 • Vid halt eller dåligt väglag
 • Vid nedsatt sikt på grund av mörker eller dåligt väder
 • Vid ett övergångsställe
 • Vid en busshållplats
 • På smala vägar
 • I tätbebyggda områden

Trafikrytm

Du ska följa trafikrytmen så gott det går. Att följa trafikrytmen är oftast det säkraste och mest lagliga sättet att köra på när det är mycket trafik, men man måste också följa lagar och regler. Du får exempelvis inte köra för fort även om “alla” andra gör det.

Du får inte heller köra för långsamt. Det betyder att det är förbjudet att hindra andra förare genom att utan anledning köra överdrivet långsamt eller plötsligt bromsa.

Vinterväglag i tätbebyggt område.
Ta hänsyn till väglag, väder och sikt när du bestämmer hastigheten. I detta väglag kan du räkna med att du behöver en längre bromssträcka än normalt
Bashastigheter i Sverige

Det kan ibland vara svårt att veta vilka hastighetsbegränsning som gäller då skyltar kan saknas. Det finns två bashastigheter som du måste känna till:

 • 50 km/h gäller i tätbebyggda områden
 • 70 km/h gäller utanför tätbebyggda områden
Landsväg utan trafik där hastighetsbegränsningen 70 km/h gäller.
Utanför tätbebyggt område gäller 70 km/h om skyltar saknas.

Trafikens rangordning

Polis som står och dirigerar trafik i en trafikerad korsning.
En polismans tecken ska alltid följas. Exempelvis ska du i denna situation köra vidare om polismannen ger tecken trots att det är rött.

I vissa situationer kan du få flera budskap samtidigt, och då är det viktigt att du känner till trafikens rangordning:

 1. Polismans tecken
 2. Trafiksignaler (exempelvis rödljus)
 3. Vägmärken
 4. Regler (exempelvis högerregeln)

I första hand ska du följa polisen, sedan trafiksignaler. Om trafiksignalerna ej fungerar ska du följa vägmärkena, och finns inga vägmärken, ska du följa trafikreglerna.

Förutom polis finns det även andra yrkesroller som har rätt att dirigera trafiken vid behov. Dessa är:

 • Tullpersonal
 • Bilinspektör
 • Vägtransportledare
 • Parkeringsvakter
 • Vägarbetare

Är rätt alltid rätt?

Bil som har övningskörningsskylt uppsatt på bakluckan.
När du stöter på en person som övningskör är det klokt att köra försiktigt och förstå att saker och ting kan gå fel

Vissa regler får man aldrig bryta medan andra är mer av en bedömningsfråga. I vissa situationer kan du inte följa reglerna i detalj utan får istället anpassa dig till dina medtrafikanter. Låt oss ta tre exempel:

 1. Du får aldrig köra mot rött ljus oavsett situation
 2. Det är farligt att anta att alla medtrafikanter följer högerregeln. Sakta in trots att du kommer från höger och bedöm varje situation var för sig
 3. Sakta in och visa extra hänsyn om du möter en övningskörare som ser osäker ut. Övningsföraren kanske är stressad eller osäker på en specifik trafikregel. I detta fall är det bättre att låta föraren få företräda trots att regeln kanske säger något annat
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt