Vi garanterar att du klarar provet på 1:a försöket

student image

Kontrollbesiktning: Besikta bilen

Kapitel 46

Kontrollbesiktning av fordon