facebookDrivmedel (Bränslen): Elbilar, Miljökrav & Hybridbilar
B-körkort (Bil)
Körkortskurs
Zutobi Plus

We guarantee that you pass on your first try

student iamge

Bränslen, drivmedel och miljökrav

Kapitel 28

lesson image

I denna teorilektion får du lära dig om:

 • Fossila bränslen (bensin, diesel och naturgas)
 • Alternativa bränslen (etanol, biodiesel, biogas, el)
 • El- och hybridbilar
 • Miljökrav

Vad är fossila bränslen?

Fossila bränslen är olika energikällor (kolväten) som bidrar till klimatförändringar eftersom de tillför koldioxid till atmosfären. I Sverige säljs bensin och diesel av miljöklass 1 - vilket är en bättre variant men fortfarande ett sämre alternativ miljömässigt. Generellt så producerar dieselfordon mer miljöfarliga partiklar än bensinfordon.

Fossila bränslen innefattar:

 • Bensin
 • Diesel
 • Naturgas

De fossila drivmedlen har blivit bättre för miljön över åren, 1995 förbjöds bly i bensin i Sverige på grund av dess miljöfarliga egenskaper och sedan 2009 är all bensin inom EU även svavelfri.

Vad är alternativa drivmedel?

lesson imageBiobränslen kan skapas av exempelvis skog eller matavfall

Alternativa drivmedel, även kallat biodrivmedel eller förnybara drivmedel, har fått ett stor uppsving sista åren. Till alternativa bränslen hör förnyelsebara bränslen och biobränslen. Detta är bränslen som framställs av förnybara källor och inte fossila råvaror.

Vid förbränning av biobränslen tillförs inte koldioxid till atmosfären eftersom den utsläppta koldioxiden ingår i ett naturligt kretslopp, vilket innebär att biobränslen inte bidrar till en ökad växthuseffekt och klimatförändringar.

Exempel på förnybara bränslen:

 • Etanol (E85)
 • Biodiesel
 • Biogas
 • Fordonsgas
 • Vätgas
 • RME
 • HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja)

Elektricitet och Elbilar

Elektricitet som drivmedel kan vara både fossil och förnybar men här går utvecklingen väldigt fort. 2019 var ca 5% av alla personbilar eldrivna i Sverige. Problematiken med elbilar har länge varit priset och räckvidden men utvecklingen går fort! Både inköpspris och räckvidd blir mindre och mindre ett problem för dagens konsumenter.

lesson imageEn elbil på laddning

Elbilar blir allt populärare av flera anledningar:

 • De släpper inte ut några miljöfarliga ämnen under körningen. Batterier kan dock vara miljöfarliga att tillverka
 • De har inget motorbuller
 • Det är billigare att “tanka” en elbil än en bensinbil eftersom el är billigare än bensin

Hur miljövänlig en elbil är beror på vilken typ av el den körs på. Körs den på el från exempelvis sol och vind blir det ett bra miljöval. Körs den på kolkraft är det inte ett bra miljöval.

Vad är en hybridbil?

Hybridbilar drivs av två olika kraftkällor, och den vanligaste typen är elhybrid. En elhybrid drivs av en elektrisk motor och en förbränningsmotor (vanligtvis en bensinmotor). När man kör bilen kan båda motorerna jobba tillsammans eller enskilt för att driva bilen framåt. Oftast driver elmotorn bilen på lägre hastigheter.

lesson imageDetta är en hybridbil där elmotorn används vid kortare resor och laddas upp på jobbet

Vad är miljöklasser?

Miljöklasser finns till för att ställa krav på hur mycket ett fordon får släppa ut. Miljöklasserna anger högst tillåtna utsläpp av olika typer av föroreningar i luften. Alla bilar som säljs inom inom EU måste uppfylla EU:s miljökrav.

Vilka miljöklasser finns det?

Sedan 2015 gäller miljöklass Euro 6 för personbilar och lätta lastbilar. Det finns även miljöklass El för elbilar och miljöklass Hybrid för hybridbilar. En supermiljöbil är en bil som uppfyller alla kraven för Euro 6 och dessutom släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per mil. Miljöklassade bilar är skattebefriade under de fem första året efter registrering.