Vi garanterar att du klarar provet på 1:a försöket

student image

Bromssystem, styrsystem och bilens bromsar

Kapitel 33

Bromssystem och styrsystem