Bromssystem, styrsystem och bilens bromsar

Kapitel 33

Bromssystem och styrsystem

Det finns många delar som hör till bilens bromssystem och styrsystem. Systemen hjälper till att förenkla och göra bilkörning säkrare. I denna lektion går vi igenom:

 • ABS bromsar
 • Tvåkrets bromssystem
 • Parkeringsbroms
 • Understyrning
 • Överstyrning
 • Styrservo
 • Bromsservo
 • Vattens påverkan på bromsarna samt hur du kan testa bromsarna
 • Antisladdsystem

Dessa områden är viktiga att känna till då de påverkar förare i stor utsträckning. Många av dessa är system eller hjälpmedel som finns till för att öka säkerheten på våra vägen, andra är situationer som kan uppkomma men som det är viktigt att kunna hantera, exempelvis under- och överstyrning. Allt hänger dock ihop - har du ABS-bromsar på bilen ska du hantera en under- eller överstyrning annorlunda än om bilen saknar ABS-bromsar.

Vad är ABS-bromsar?

ABS (anti-lock braking system) är ett system som hjälper dig att behålla kontrollen vid kraftig inbromsning. ABS bromsar motverkar att hjulen låser sig vid kraftig inbromsning, vilket innebär att du fortfarande kan styra bilen.

Utöver detta förkortar även ofta ABS-bromsar bromssträckan. Bli inte orolig när du känner att bromspedalen pulserar - det är för att bromssystemet släpper på trycket så att hjulen inte låser sig.

Du ser denna gula lampa på instrumentpanelen om det är något fel på bilens ABS bromsar.

Vad är ett tvåkrets bromssystem?

Tvåkrets bromssystem är som ett extra säkerhetssystem som är kopplat till färdbromsen (bromspedalen), och innebär att bilen har två bromssystem som jobbar oberoende av varandra. Det ena systemet har hand om framhjulen och det andra har hand om bakhjulen, alltså kan du bromsa även om det ena systemet skulle gå sönder.

Har din bil ett tvåkrets bromssystem kommer en lampa tändas på instrumentpanelen om det är något fel på systemen eller om vätskenivån är låg. Glöm inte att kolla med jämna mellanrum om du har en bra nivå av bromsvätska.

Vad är en parkeringsbroms?

Parkeringsbromsen (även kallad handbromsen) är en annan typ av broms och skiljer sig på så sätt att den används när bilen står parkerad för att förhindra att bilen kommer i rullning. I de flesta bilarna drar du åt parkeringsbromsen via en spak, dock så kan parkeringsbromsen dras åt/kopplas ur via en “knapp” på nyare bilar.

Gör regelbundna kontroller för att försäkra dig om att handbromsen fungerar som den ska. Exempelvis kan du dra åt den och försöka att köra.

Vad bör du tänka på angående parkeringsbromsen?

 • Var försiktig med att använda handbromsen när det är fuktigt och minusgrader ute, eftersom det finns en risk att den fryser fast
 • Handbromsen bör användas i kombination med en låg växel, annars finns det en risk att bilen rullar

Vad är understyrning?

Understyrning är när framhjulen tappar greppet i en kurva och bilen svänger för lite jämfört med rattens rörelser. Understyrning drabbar för det mesta framhjulsdrivna bilar som:

 • Accelererar fort
 • Har dåligt med luft i framdäcken
 • Är tungt lastade framme i bilen
 • Bromsar hårt
 • Har slitna framdäck

Vad är överstyrning?

Överstyrning är motsatsen till understyrning: Bilen svänger för mycket i kurvan då bakdäcken tappar greppet om vägen. Överstyrning drabbar oftast bakhjulsdrivna bilar som:

 • Är tungt lastade bak i bilen
 • Accelererar fort
 • Har dåligt med luft i bakdäcken
 • Bromsar hårt
 • Har slitna bakdäck

Vad är en bromsservo?

Bromsservon (kallas även vakuumservo) gör att föraren inte behöver bromsa med endast muskelkraft. Bromskraften överförs och förstärks med hjälp av en viss bromsvätska och bilens motorer. Resultatet är att du som förare lättare kan trycka ner bromspedalen och stanna. Bromsservon fungerar endast när bilen är igång.

Hur testar man bromsservon?

För att testa att bromsservon fungerar, följ dessa tre steg:

 1. Börja med att pumpa bromspedalen ett par gånger när bilen är avstängd
 2. Håll tryck på bromspedalen när du startar bilen
 3. Om bromspedalen sjunker när bilen startar fungerar bromsservon

Vad är en styrservo?

En styrservo gör att det krävs mindre kraft att vrida på ratten. Nyare bilar har styrservo för att underlätta för föraren, men det är inget som krävs för att kunna styra bilen. Utan servostyrning kan föraren behöva vrida på ratten flera varv för att vrida på hjulen.

Fungerar inte styrservon?

Du kan kontrollera om servostyrningen fungerar genom att:

 1. Vrid ratten maximalt åt något håll
 2. Starta sedan bilen. Om du känner att ratten "slappnar av" och att det är lättare att vrida på ratten fungerar servon.

Vattens påverkan på bromsarna

Vatten försämrar bromsverkan. Därför är det viktigt att du testar att bromsa ett par gånger efter att du kört genom en stor vattenpöl eller tvättat bilen. Då försvinner fukten och bromsarna fungerar som vanligt igen.

Testa bromsarna efter att du kört genom en pöl som denna

Testa om det är fel på bromsarna

Om du upplever att det är något konstigt med bromsarna kan du testa dem. Börja med att trycka ner bromsen i ungefär 30 sekunder och kolla om något av följande händer:

 • Märker du att pedalen långsamt fortsätter att sjunka efter att du nått “botten” så kan det vara läckage i bromssystemet
 • Märker du att bromsen börjar ta emot väldigt långt ner så kan du räkna med att bilen har slitna bromsar
 • Märker du att pedalen känns fjädrande så tyder det på att det finns luft i bromssystemet

Om du märker att det är något fel med bromsarna så är det viktigt att genast åtgärda problemet. Att köra utan fungerande bromsar är bland det farligaste du kan göra. Tänk på att testa bromsarna med jämna mellanrum!

Antisladdsystem

Antisladdsystemet är ett datorsystem som kompenserar för eventuell sladd. Om systemet känner av att något hjul tappar fästet, motverkar systemet sladden genom att exempelvis bromsa något av de andra hjulen.

Beroende på biltillverkare kan antisladdsystemet benämnas olika, exempelvis antisladdsystem:

 • ESP - Electronic Stability Program
 • ESC - Electronic Stability Control

Var noga med att antisladdsystemet alltid är aktiverat när du är ute och kör! Det ökar säkerheten avsevärt.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt