Cirkulationsplats (rondell)

Kapitel 6

Cirkulationsplats (rondell)

En cirkulationsplats innefattar både rondellen (det runda området i mitten) och själva vägen runt rondellen. Cirkulationsplatser ökar framkomligheten och skapar färre olyckor än vanliga korsningar.

Den ökade framkomligheten beror på ett jämnare trafikflöde, och de minskade antalet olyckor beror på mindre missförstånd mellan förare och lägre hastigheter. Detta är anledningen bakom att det idag byggs fler rondeller än tidigare.

Vilka regler gäller vid cirkulationsplatser?

Vid rondellkörning gäller följande 6 regler:

 • Rondeller är markerade med skylten cirkulationsplats
 • I en cirkulationsplats kör man moturs
 • Alla fordon som ska in i en rondell har väjningsplikt
 • Du får bara byta körfält om det kan ske utan fara eller hinder för annan trafik
 • Använd blinkers när du byter körfält
 • Du ska använda blinkers för att signalera när du ska köra ut från cirkulationsplatsen

Försök även att ligga längst till höger när du kör ut. Det är inget krav, men det är säkrare då du inte behöver korsa ett körfält för att köra ut. Om du väljer att ligga i vänster körfält när du kör ut måste du vara väldigt försiktig för bilar som kommer från din högra sida och som du måste släppa förbi innan du kör ut.

Kom ihåg att alla rondeller är olika. Följ alltid i första hand vägmärken (skyltar) och vägmarkeringar!

Hur kör man i en rondell?

Bilar som kör i en rondell
Du måste välja fil utifrån hur du ska köra i rondellen

Fyra tips när du ska köra i rondell

 1. Tänk på att göra det enkelt för dig. Den största faran vid rondellkörning är ofta att förare kör överdrivet komplicerat
 2. Välj fil baserat på den avfart du ska ta och vägmarkeringar/skyltar
 3. Kolla så att du kan köra in i rondellen utan fara. Du har väjningsplikt mot alla i som kör i rondellen
 4. Om du kan köra in utan fara, sväng in åt höger och kör moturs i rondellen

Väl inne i rondellen finns det några olika scenarion:

 • Du ska svänga höger
 • Du ska köra rakt fram
 • Du ska svänga vänster eller göra en U-sväng

Högersväng i en rondell

Dessa tre regler gäller vid högsväng i en cirkulationsplats:

 1. Blinka och håll till höger i god tid innan du kommer fram till rondellen. På detta sätt visar du din intention på ett tydligt sätt
 2. Håll till höger när du kör in i rondellen
 3. Sväng ut höger och fortsätt blinka höger
Bil som svänger höger i en rondell
Hur du ska placera bilen när du svänger höger

Köra rakt fram i en rondell

Dessa tre regler gäller när man kör rakt fram i en cirkulationsplats:

 1. Vid tvåfilig rondell, placera dig i valfri fil men blinka inte
 2. Börja blinka höger när du är vid refugen som hör till avfarten innan den som du ska svänga ut vid. I detta fall precis efter den fil där man svänger höger
 3. Håll till höger och kör ut ur rondellen. Fortsätt blinka höger
Två bilar som kör i en tvåfilig rondell
Hur du kan placera bilen när du kör rakt fram

Svänga vänster eller göra en U-sväng i en rondell

Dessa fyra regler gäller när man svänger vänster eller gör en U-sväng en cirkulationsplats:

 1. Placera dig till vänster och kör in i rondellen. Du kan blinka vänster, men måste inte i en stor rondell
 2. Håll till vänster
 3. Börja blinka att du ska svänga till höger när du är vid refugen som hör till avfarten innan den som du ska svänga ut vid
 4. Håll till höger och kör ut ur rondellen. Fortsätt blinka till höger
Bil som gör en vänstersväng i en rondell
Hur du kan placera bilen när du svänger vänster
Det här är INTE säker rondellkörning
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt