Bilförsäkring

Kapitel 48

En bilförsäkring brukar delas upp i tre nivåer som täcker olika mycket:

 • Trafikförsäkring
 • Halvförsäkring (delkaskoförsäkring)
 • Helförsäkring

Olika försäkringsbolag kan även ha olika täckande försäkringar. När du ska teckna en försäkring är ett bra tips att jämföra olika försäkringsbolags försäkringar med varandra för att finna den rätta för just dig och din bil.

Vad är en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är en typ av försäkring som alla registrerade motordrivna fordon ska ha. Trafikförsäkringen betalar skador på annans bil, egendom eller person. Så om du till exempel kör in i en annan bil behöver du inte betala skadorna på hans/hennes bil eftersom trafikförsäkringen täcker de kostnaderna. Dock måste du själv betala för skador på egen bil.

Vad är en halvförsäkring?

En halvförsäkring är en försäkring som innefattar trafikförsäkring samt delkaskoförsäkring och täcker:

 • Brand: Täcker exempelvis totalbrand vid bensinläckage, brand i motorrummet vid kortslutning eller åsknedslag
 • Räddning: Om du skulle få motorfel eller liknande så får du tillgång till bärgning via halvförsäkringen
 • Glas: Täcker skador på glas, vanligt exempel är stenskott
 • Maskin: Täcker skador på motor och annan elektronik upp till en viss ålder och körsträcka. Gäller högst för bilar som kört under 120 000 km och är 8 år gamla
 • Stöld: Om din bil blir stulen eller får skador vid ett stöldförsök så täcks det
 • Rättsskydd: Ekonomiskt skydd för rättegångskostnader, advokat m.m

Alla typer av försäkringar varierar och det kan innebära att någon av ovanstående delar inte finns med. Läs alltid igenom vad just din bilförsäkring innehåller.

Vad är en helförsäkring?

En helförsäkring är väldigt omfattande och täcker allt som trafikskadeförsäkringen och halvförsäkringen täcker men även skador på det egna fordonet som du själv orsakat vid en olycka. Sammanfattningsvis innehåller helförsäkringen:

 • Trafikförsäkring
 • Halvförsäkring
 • Vagnskadeförsäkring

Vad ingår i en helförsäkring (vagnskadeförsäkring)?

Nedan finns några exempel på vad en helförsäkring brukar innehålla:

 • Skadegörelse: Täcker om någon skulle repa eller skada din bil.
 • Olyckshändelse: Backar du in i en stolpe av misstag så täcks det av helförsäkringen
 • Bärgning utan självrisk: Du behöver inte betala självrisken på 1000-1500 kr om din bil behöver bärgas

Vad menas med självrisk?

För att få hjälp av försäkringsbolaget behöver du oftast betala en självrisk. Självrisken ligger i regel mellan 1000-1500 kr, och resten av kostnaden vid exempelvis bärgning står försäkringsbolaget för.

Skadeanmälan

Om du har en hel- eller halvförsäkring och något händer med din bil (som täcks av din försäkring) så kan du göra en skadeanmälan. I skadeanmälan uppger du vad som hänt och att du vill ha ut pengar via din försäkring. Om olyckan täcks av försäkringen så får du ut pengar av försäkringsbolaget.

Blankett för skadeanmälan

Ha en blankett för skadeanmälan i bilen och gör en skadeanmälan så fort som möjligt. Det ökar sannolikheten att du får ut pengar av din försäkring.

Vad menas med regressrätt?

Med regressrätt (återkravsrätt) menas att försäkringsbolaget kan kräva tillbaka pengar som betalats ut om det visar sig att utbetalningen skett på felaktiga grunder och de anser att någon annan ska betala istället.

Bilförsäkring vid ägarbyte

Kom ihåg att du alltid ska ha minst en trafikförsäkring på ditt fordon. Om du är den nya ägaren måste du ha en egen försäkring på bilen före du kör iväg, den förre ägarens försäkring täcker inte för dig!

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt