Halt väglag

Kapitel 20

Halt väglag.

Din sikt kan bli mycket begränsad vid dåligt väder. För att inte utsätta dig själv eller andra trafikanter i fara bör du:

 • Sakta ned och öka avståndet till bilen framför. Du måste kunna stanna din bil på det avstånd du ser framför dig
 • Undvika onödiga manövrar. Att byta fil när det är dåligt väglag eller dålig sikt är ingen bra idé

Regn, dimma eller snö kan göra vilken väg som helst hal, och vissa vägar kan vara halare än andra. Halt väglag kräver längre bromssträcka, och du bör alltid anpassa din körning därefter.

Det regnar på vindrutan på en bil som håller ett gott avstånd till bilen framför.
Öka alltid avståndet till bilen framför dig när vägen är blöt

Sakta alltid ned och anpassa hastigheten:

 • vid dåligt väglag
 • vid dålig sikt
 • vid platser där det är vanligt att bromsa in (exempelvis kurvor)
 • vid kraftigt regn eller när det är vatten på vägen då du annars kan få vattenplaning

När det är halt ute är det viktigt att man är extra försiktig och kör med större säkerhetsmarginaler. I vissa situationer är det uppenbart att det är halt ute och då kör de flesta försiktigt. Det är framförallt de situationer då det inte är självklart att det är halt ute som är farliga, så kallade förrädiska situationer.

Vattenplaning

Vattenplaning kan förklaras på så sätt att bilen helt förlorar kontakt med vägen då däcken inte lyckas pressa undan allt vatten som ligger på vägbanan. När du råkar ut för vattenplaning så blir det nästan omöjligt att styra bilen då den åker “ovanpå” vattnet.

Förklarande bild på hur vattenplaning blir till.
A) Låg hastighet. B) Mellanhög hastighet. C) Hög hastighet.

Samma sak kan ske när det är mycket snö och slask på vägen istället för vatten - det kallas då moddplaning.

Hur kan du undvika vattenplaning?

För att minska risken och undvika vattenplaning bör du:

 • inte använda för breda däck
 • inte köra i stora massor vatten på vägbanan
 • inte använda däck som har dåligt mönsterdjup
 • inte köra i höga hastigheter och accelerera för snabbt

Om du får vattenplaning

 • fokusera på att ha bilens hjul i vägens riktning så att bilen inte åker av vägen när den återfår grepp
 • släpp på gasen
 • bromsa inte
 • se till att kopplingen är nedtryckt (om du kör en bil med manuell växellåda)

Det kan vara halt året om

Vinterväglag på en landsväg.
Det är uppenbart halt mitt i vintern. Tidiga vårmorgnar är inte lika uppenbara, men det kan av olika anledningar vara minst lika halt då

Vintern är den normala halkperioden, men det kan vara halt året om. Nedan går vi igenom vad du bör hålla utkik efter under de andra tre årstiderna.

Våren

På våren kan nätterna bli kalla vilket innebär att vägarna kan frysa och bli isiga. Detta gäller framförallt skuggiga partier. Dessa partier kan även vara isiga långt in på dagen trots att det är soligt ute. Smältvatten från snön kan också bli ett problem då det värms upp på dagen och sedan fryser till på nätterna.

Sommaren

På sommaren under mycket varma dagar kan tjäran i asfalten bli hal. Detta gäller främst nyasfalterade vägar.

Det kan även bli halt på vägen om det börjar regna. Detta då oljerester och annan smuts löses upp av regnet och orsakar halka. Vid regn är det ofta som mest halt precis när det börjar regna innan oljeresterna och smutsen har sköljts bort.

Hösten

På hösten kan löven orsaka halka. Det kan också orsakas av av att luftens fukt fryser på vägbanan. Första frosthalkan innan vintern kan komma som en överraskning. Var alltid extra uppmärksam när du kör på hösten om du inte hunnit byta till vinterdäck.

Hur bryter man en sladd?

En sladd är orsakas ofta av att föraren bromsar, accelererar eller svänger för fort för väglaget. Försök att vara lugn.

Bil som får och bryter en sladd.
Illustration som visar hur du ska styra om du får sladd på

Om du får sladd på bakhjulen ska du trycka ned kopplingen (om du kör en bil med manuell växellåda), bromsa, ta ett stadigt grepp om ratten och styra åt samma håll som dina bakhjul glider.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt