Inlärning och föraren

Kapitel 40

Övningskörare och handledare

När du har fyllt 16 år får du börja övningsköra om du har ett giltigt körkortstillstånd. När du övningskör måste du ha en grön skylt med texten “ÖVNINGSKÖR” på. Den ska sitta bak på bilen och synas tydligt.

Du och din handledare måste gå en introduktionsutbildning innan du får börja övningsköra, och den är giltig i 5 år. Handledaren måste vara minst 24 år och ha ett handledarbevis som går att ansöka om hos Transportstyrelsen. Handledaren är ansvarig under övningskörningen och ska alltid ha sitt handledarbevis med sig.

Att studera och inlärning

Bil som kör på en testbana.
En förare som testar att köra på en övningsbana

Vad är överinlärning?

Överinlärning handlar om att träna så pass mycket på något att det sedan sker automatiskt. Exempelvis att du lär dig manövrera bilen utan att tänka på det, då du kan fokusera på att planera din körning och upptäcka faror. Överinlärning hjälper dig också att komma ihåg bättre.

Vad är imitationsinlärning?

Imitationsinlärning handlar om att du tar efter någon annans beteende. Detta gäller speciellt för oerfarna förare som tar efter mer erfarna förare. Imitationsinlärning kan vara bra och dåligt beroende på vem du tar efter. Exempelvis är din körskolelärare en bra person att ta efter, medans din mormor/morfar kan vara sämre att ta efter då de kanske glömt många trafikregler.

Vad är sannolikhetsinlärning?

Sannolikhetsinlärning innebär att du agerar efter tidigare erfarenheter. Positiv sannolikhetsinlärning är exempelvis om du lärt dig att det ofta passerar barn på en väg och tar det extra lugnt på grund av det. Negativ sannolikhetsinlärning är om du passerar en korsning där det “aldrig” är trafik och därför bara kör på.

Vad är Djupinlärning?

Djupinlärning är något positivt och handlar om att du skapar en bild av helheten och du förstår orsakerna bakom exempelvis trafikreglerna, vilket gör att kunskapen kommer att finnas kvar.

Vad är ytinlärning?

Ytinlärning är någonting negativt och handlar om att bara lära sig något utantill inför exempelvis teoriprovet. Du kommer inte att skapa någon helhetsförståelse och därmed glömma det mesta snabbt. Därför ska du undvika ytinlärning.

Påverkar stress bilkörning?

Stress kan definitivt ha en inverkan på en bilförare. För att bli en duktig förare måste du förstå vilka situationer i trafiken som stressar dig, och hur du reagerar på stress.

Stress kan vara både positivt och negativt. Att vara för avslappnad när du kör är negativt eftersom du då kan missa viktiga saker såsom vägmärken, skyltar osv. Lagom stress vid bilkörning är positivt då det ofta leder att du ökar både din koncentrations- och prestationsförmåga.

Time management, busy, rush, schedule, stress.
Lagom stress är bra, men hög stress är dåligt för bilkörningen

Hög stress vid bilkörning är däremot alltid farligt för att du bland annat kan bli stirrig, feltolka omgivningen, tänka sämre, få sämre reaktionsförmåga eller tunnelseende. Det är på grund av dessa faktorer väldigt viktigt att du minskar risken för stress vid körning. Det gör du genom att se till att ha gott om tid när du ska någonstans, vara utvilad när du kör, köra lugnt, undvika rusningstrafik, och se till att ha en bil i bra skick som inte krånglar.

Hur påverkas körning av grupptryck?

Grupptryck kan påverka till både negativt och positivt beteende.

  • Positivt grupptryck kan exempelvis vara att någon ber dig sänka hastigheten
  • Negativt grupptryck kan exempelvis vara att någon hetsar dig till en omkörning

Unga förare är mest mottagliga för grupptryck. Tänk dock på att det är du som förare som bär hela ansvaret om någonting händer, oavsett vad som sagts innan. Som passagerare ska du aldrig hetsa en förare till något negativt!

Vilken typ av förare är du?

Det är viktigt att förare visar hänsyn och följer regler för att samspelet i trafiken ska fungera, men tyvärr efterföljer inte alla trafikanter detta. Oftast brukar man dela upp trafikmognad i tre faser:

  1. I den första fasen är man självisk och ser till sina egna behov först, vilket gör att man ofta agerar impulsivt och kan bryta regler
  2. I den andra fasen följer man regler strikt, och de kan lätt bli för regelföljande
  3. Den tredje fasen präglas av tolerans och mognad, och dessa personer följer trafikregler men har samtidigt tillräckligt stor erfarenhet för att kunna hantera oväntade situationer

Oftast mognar man med åldern, men det är inte alla som når den tredje fasen eller ens den andra. Det är viktigt att tänka på att hur bra du än kör så kan andra göra misstag, så var uppmärksam och beredd på oväntade händelser.

Vilken grupp är farligast i trafiken?

Unga bilförare, speciellt unga män, är farligast i trafiken trots att de nyss utbildat sig inom bilkörning. Det beror främst på för lite erfarenhet av trafiken, låg mognadsgrad, överskattning av egen körförmåga och dåliga förebilder.

Racerbil som kör på en racingbana.
Många, speciellt unga män, överskattar sin körförmåga och kör ofta för fort i trafiken
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt