Järnvägskorsning och plankorsning

Kapitel 13

En plankorsning.

Vad är en plankorsning?

En plankorsning, även kallad järnvägskorsning, är en extra farlig typ av korsning eftersom tåg har en väldigt lång stoppsträcka och därför med största sannolikhet inte hinner stanna vid en fara. Tanken med en järnvägskorsning är att bilar och andra trafikanter ska kunna korsa järnvägen.

I Sverige finns ca 6500 plankorsningar. dessa typer av korsningar kräver därför extra mycket uppsikt. För att avgöra avstånd till en plankorsning finns det avståndsmärken.

Avståndsskyltarna är placerade så att märket med tre streck står längst från korsningen. Sedan minskar avståndet med streckens antal:

Tre avståndsmärken vid plankorsningar.
Tre avståndsmärken: A = 150m, B = 100m, och C = 50m.

Vilka typer av plankorsningar finns det?

Det finns två olika typer av plankorsningar:

 • En bevakad järnvägskorsning har ljud- och ljussignaler och bommar
 • En obevakad järnvägskorsning har inte ljud- och ljussignaler och bommar
Tre avståndsmärken järnvägskorsning
Skyltarna är placerade innan respektive järnvägskorsning

Järnvägskorsningar med ljud- och ljussignaler och bommar (bevakade)

Denna typ av järnvägskorsning har alltså signaler och bommar som signalerar när ett tåg kommer att köra förbi. De återfinns oftast vid större och trafikerade vägar. Det är dock viktigt att du själv tittar så att inget tåg kommer när du ska passera eftersom det kan vara fel på signalerna. Kör aldrig över om en bom är nedfälld eller i rörelse, eller om ljussignalen visar rött.

En bevakad järnvägskorsning.
En

Järnvägskorsningar utan ljud- och ljussignaler och bommar

Denna typ av järnvägskorsning saknar både signaler och bommar. De återfinns oftast vid mindre vägar. Var extra försiktig vid denna typ av järnvägskorsning och titta så att du är helt säker på att korsningen kan passeras utan fara innan du kör över.

Fyra enkla och viktiga tips för att säkert passera en järnvägskorsning:

 • Anpassa din hastighet efter rådande väderförhållanden, dvs. sikt och väglag
 • Använd låg växel för att minimera risken för motorstopp på korsningen
 • Om det finns ett vägmärke som anger stopplikt måste du stanna vid stopplinjen innan du kör över
 • Om det inte finns någon stopplinje ska du istället stanna precis innan korsningen

Fyra enkla och viktiga regler gällande järnvägskorsningar:

 • Det är förbjudet att parkera inom 30 meter före och efter järnvägskorsningar
 • Det är förbjudet att stanna och parkera i en järnvägskorsning
 • Det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar trafiksignal eller bommar. Detta gäller dock inte tvåhjuliga fordon
 • Kör aldrig när ljussignalen visar rött utan vänta tills det röda ljuset är släckt

Vad gör du om du fastnar mitt på spåret?

Får du motorstopp ska du i första hand försöka flytta bilen och i andra hand ringa 112. Om du fastnar mellan bommarna vid en järnvägskorsning kan du köra rakt igenom dem. Bommarna är tillverkade av ett svagt material för att de lätt ska kunna brytas vid behov.

Om du hör eller ser att ett tåg närmar sig så ska du springa från spåret i en 45° riktning mot tåget. Det gör att du undviker att träffas av skräp då tåget kör in i ditt fordon.

Om du har motorstopp med en:

 • Manuellt växlad bil - Lägg i ettans växel eller backväxel, släpp koppling, vrid om med startnyckeln och håll kvar tills bilen hackat sig över järnvägskorsningen. Detta funkar även om du har slut på bränsle eftersom startmotorn drivs av batteriet. Fungerar inte startmotorn, försök putta på bilen och varna tågförare
 • Automatväxlad bil - Lägg växellådan i neutralläge, gå ur bilen och försök putta den och försök varna tågföraren på bästa möjliga sätt

Omkörning järnvägskorsning

En vit bil som gör en förbjuden omkörning i en plankorsning.
En otillåten omkörning

Om järnvägskorsningen har bommar eller trafikljus är det tillåtet att köra om innan korsningen. Om järnvägskorsningen saknar bommar eller trafikljus får du endast köra om fordon med två hjul, exempelvis cyklar.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt