Klimatförändringar och miljöfarliga ämnen

Kapitel 26

Klimatförändringar och miljöfarliga ämnen

I denna teorilektion kommer du att lära dig mer om dessa områden inom körkortsteorin:

 • Klimatförändringar
 • Växthuseffekten
 • Miljöproblem och skadliga ämnen från trafiken
 • Sveriges luftkvalitet
 • Fossila bränslen och alternativa drivmedel

Vi lever i en tid då vi enkelt kan ta oss från punkt A till B med en bil, men det betyder inte att vi bör göra det. Det är viktigt att du som bilförare tänker på miljön eftersom vägtrafiken är en av de stora miljöbovarna. Vissa resor är nödvändiga, men många är onödiga. Att åka till macken 1000 meter bort är exempelvis en onödig resa. Förutom att du ökar risken för fetma så släpper bilen ut som mest avgaser vid och strax efter start - framförallt korta bilkörningar bör undvikas.

För att få ett B-körkort måste du känna till dessa samband och förstå hur dina val påverkar miljön.

Vad är klimatförändringar?

Växthuseffekten är en naturlig process som värmer upp jorden och gör att vi människor kan leva här. Problem uppstår dock när extra koldioxid tillförs till atmosfären vilket leder till att växthuseffekten förstärks och bidrar till att jorden blir varmare. Fossila bränslen är den enskilt största faktorn till den globala uppvärmningen.

Även om fossila drivmedel blivit bättre för miljön än tidigare är problemet att de inte tillhör det naturliga kretsloppet utan istället tillför koldioxid till systemet. De vanligaste fossila drivmedlen är:

 • Diesel
 • Bensin
 • Naturgas

Se till att köra bilar drivna av alternativa eller förnybara drivmedel (biobränslen) om möjligt, d.v.s Etanol, Biogas, Biodiesel, Elektricitet eller hybrid.

Växthuseffekten

Växthuseffekten och klimatförändringar leder bland annat till:

 • Smältande glaciärer och översvämningar
 • Att sjukdomar lättare sprids eftersom de trivs i varmare temperaturer
 • Att jordbruket påverkas eftersom en hel del grödor är temperaturkänsliga
 • Massdöd av djurarter

Skadliga ämnen från trafiken

Vår vägtrafik försämrar luften och påverkar människors hälsa i framförallt tätorter. Nedan är de största miljögifterna och problemen:

 • Koldioxid har störst påverkan på växthuseffekten. En högre bränsleförbrukning ger större utsläpp eftersom utsläppen av koldioxid står i direkt proportion till bränsleförbrukningen. Detta då vi inte kan ta bort koldioxiden från avgaserna på något sätt. Vägtrafiken står för ungefär 30 % av Sveriges koldioxidutsläpp, och det beror främst på att en stor andel av vägtrafiken fortfarande använder sig av fossila bränslen
 • Sot och partiklar påverkar våra andningsvägar och kan även vara cancerframkallande. De rivs bland annat upp av bilar som kör på asfalt, och speciellt vid användning av dubbdäck. Det uppskattas att ungefär 5500 svenskar dör varje år på grund av partiklar, men alla partiklar kommer inte från trafiken
 • Ljud och buller i vardagen gör det svårare att slappna av vilket kan leda till störd nattsömn och stressrelaterade sjukdomar. Vägtrafik skapar även infraljud som leder till koncentrationssvårigheter, trötthet och huvudvärk. Bullerskydd minskar problemen
 • Kväveoxider försurar mark, vatten och vattenområden såsom sjöar och har. Det påverkar även människans arvsmassa, luftvägar och slemhinnor. Kväveoxid från trafiken är även en av de främsta orsakerna till övergödning. Övergödning innebär att mark, sjöar och vattendrag får för mycket näring och leder till att vattenområden växer igen på grund av algblomning. Kväveoxider bidrar även till bildandet av marknära ozon tillsammans med kolväten
 • Kolväten i avgaserna skapar cancer och påverkar arvsanlagen. Det bidrar även till bildandet av marknära ozon tillsammans med kväveoxider
 • Marknära ozon. Ozon i den övre atmosfären behövs för att vi ska kunna leva på jorden. Marknära ozon däremot är skadligt för lungorna och bidrar till växthuseffekten genom att minska skogens upptag av koldioxid. Marknära ozon bildas när syret i luften oxideras vilket sker vid tillräckligt stora mängder kolväten och kväveoxider i luften
 • Kolmonoxid kan vara mycket skadligt att andas in eftersom det gör att de röda blodkropparna inte kan transportera syre lika bra. Vid mindre doser leder det till trötthet och koncentrationssvårigheter. Vid en högre dos kan man kvävas. Kolmonoxid är både färg- och luktlös vilket gör att den lätt blandas med luft

Minska din påverkan på miljön

Det är ganska mycket du kan göra själv för att minska din påverkan på miljön:

 • Åk kollektivtrafik om möjligt
 • Försök undvika “onödiga” resor
 • Kör en bil som är bra för miljön, exempelvis en eldriven bil eller en bil som drivs på något annat alternativt drivmedel
 • Kör skonsamt för miljön, d.v.s ecodriving
 • Se till att ha rätt lufttryck på dina däck
 • Undvik tomgångskörning

Hur är luftkvaliteten ut i Sverige?

Luftkvaliteten har förbättrats i Sveriges tätorter de senaste decennierna. Förbättringarna beror främst på minskade utsläpp från vägtrafik, industri och energiproduktion. Sedan 90-talet har det dock inte skett någon större förändring. Idag har vi renare bränslen samt motorer som drar mindre bränsle och som på ett bättre sätt renar avgaserna.

En traditionell svensk industri.
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt