Körfält och placering på vägen

Kapitel 3

Körfält och placering på vägen.

Vad är ett körfält, körbana, vägmarkering, vägren och väg?

Låt oss först börja med att definiera hur olika delar av vägen benämns inom körkortsteorin:

 • Körfält är där bilar och andra motordrivna fordon ska köra. Normalt har man två körfält i motsatta körriktningar (de behöver inte vara markerade)
 • Körbanan inkluderar alla körfält
 • Vägmarkeringar delar upp vägen
 • Vägrenen är en säkerhetszon som gående, cyklister, mopeder och långsamtgående fordon kan använda. Det är inte ett körfält för bilar, men du får köra där tillfälligt om du exempelvis ska underlätta en omkörning. Alla på vägrenen har väjningsplikt mot de andra körfälten
 • Vägen inkluderar allt - det vill säga körbana, körfält och vägren

Körfält

Det finns två typer av körfält - markerade och icke-markerade.

Markerade körfält

Två bilar möts på en väg där det är streckade mittlinjer.
Markerade körfält
är den vanligaste typen av körfält, och som namnet tyder på finns det linjer som separerar körfälten och gör det enkelt att se.

Icke-markerade körfält

Två bilar möts på en väg där det är inte finns en mittlinje.

Ett icke-markerat körfält räknas som ett körfält om det är tillräckligt stort i sidled för att kunna köra ett fyrhjuligt fordon.

Vägmarkeringar

Linjer, även kallat vägmarkeringar, delar av vägen för trafik i samma eller olika riktningar samt för att markera vägrenen. De finns för att leda, reglera och varna trafikanter. Det finns ett antal olika varianter av linjer som innebär olika saker:

Streckad mittlinje

Två bilar möts på en väg där det är en streckad mittlinjer som separerar körfälten.

Streckade linjer är en vägmarkering som betyder att du får korsa linjen för att exempelvis köra om eller byta fil om det finns flera körfält i din riktning.

Heldragen linje

Två bilar möts på en väg där det är en heldragen linje som delar körfälten.

Heldragen linje innebär att du inte får köra över. Det gäller oavsett om den markerar mitten av vägen, ditt körfält eller vägrenen.

Varningslinjer

Två bilar som möts på väg där det är varningslinjer som delar vägen.

Varningslinjer varnar om att det är försämrad sikt eller att en heldragen linje kommer längre fram. Varningslinjer är en vägmarkering som är längre än vanliga streckade linjer och har mindre mellanrum.

Vilket körfält ska du köra i?

Generellt sett ska du placera dig i körfältet längst till höger. Det finns dock två undantag:

 • Om det finns minst två markerade körfält i din körriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre
 • Om det finns körfältsvägvisare eller körfältspilar, exempelvis när det ena körfältet går rakt fram och det andra svänger

I dessa två situationer får du välja vilket körfält som är lämpligast att använda. Du får även köra om på högersidan vid behov i dessa två situationer.

Motorväg där det är två bilar körandes. En i vänster fil och en i höger fil.

På en motorväg som denna ska du placera dig i höger körfält förutom när du kör om. Den vita bilen gör en omkörning i vänster körfält men bör efter omkörningen återgå till höger körfält.

Hur ska du placera din bil i körfältet?

Grundregeln är att du ska köra i mitten av körfältet. Detta gäller dock inte i följande fem situationer:

 • Om du kör på landsväg kan du ligga lite till höger i körfältet för att öka avståndet till mötande trafik
 • Vid mörker och om du inte har mötande trafik kan du ligga lite till vänster i körfältet för att ha mer marginal om ett djur springer ut på vägen
 • Vid regn kan det bildas vattenpölar i spåren på vägen som du bör undvika. Du kan annars få vattenplaning
 • Vid högersväng - kör så nära högerkanten på körbanan som möjligt
 • Vid vänstersväng - kör så nära vänsterkanten av ditt körfält som möjligt. På enkelriktad väg kan du ligga så nära vänsterkanten av körbanan som möjligt
Omarkerad landsväg.
På en omarkerad landsväg som denna kan du med fördel ligga lite till höger i körfältet för att öka avståndet till mötande trafik (framförallt vid kurvor!)

Vad är ett reversibelt körfält?

Ett reversibelt körfält är ett körfält där riktningen ändras efter behov. Det kan exempelvis användas för att minska köbildning i städer genom att tillåta mer trafik in i staden på morgonen, och mer trafik ut ur staden på eftermiddagen. Riktningen styrs av trafiksignaler som visar vilka körfält som är öppna i de olika riktningarna.

Väg där reversibla körfält gäller. Två reversibla körfält är öppna i ena riktningen och ett i den andra riktningen.

Reversibla körfält är ovanliga, men används bland annat i vissa tunnlar och i ett antal förorter till Stockholm.

Påbjudna körfält

Ett påbjudet körfält för bussar.
Ett påbjudet körfält för bussar. Du får inte köra här.
Det finns även speciella körfält som du inte får köra på eftersom dessa är anpassade för linjetrafik. Denna typ av körfält kallas påbjudet körfält. Markeringarna för denna typ av körfält varierar, det kan vara genom vägmärket “påbjudet körfält” eller “körbana för fordon i linjetrafik” och det kan även märkas ut med vägmarkeringar såsom ”BUSS”.

Får du alltid byta körfält?

Nej, du får inte alltid byta körfält. Du får exempelvis inte köra över i ett annat körfält om det är en heldragen linje mellan körfälten. Du får inte heller köra slalom mellan körfält vid tät trafik eller köbildning.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt