Landsväg och landsvägskörning

Kapitel 10

Landsväg

Att köra på landsväg kan vara både läskigt och befriande. Hastigheten är oftast högre på landsvägar än i tätorter, vägbelysning kan saknas och vägen kan vara mycket smal på vissa ställen. Dessutom är trafikmiljön inte lika organiserad, så det är viktigt att du är uppmärksam och har goda marginaler till andra fordon.

Hur gör du när du ska svänga på landsväg?

Vänstersväng på landsväg

Detta är den farligaste typen av sväng som finns eftersom den inkluderar höga hastigheter, relativt dålig säkerhet och du behöver korsa mötande trafiks körfält. På grund av felbedömningar och höga hastigheter inträffar det regelbundet svåra olyckor vid vänstersvängar.

Här är 6 tips för att genomföra en vänstersväng på landsväg:

 1. Planera i god tid och kontrollera trafiken
 2. Ge tecken genom att använda blinkers
 3. Placera dig vid vägens mittlinje
 4. Börja bromsa mjukt i god tid så att trafiken bakom ser att du bromsar. Håll samtidigt koll på trafiken framför och bakom
 5. Kolla sidospegeln, backspegeln och döda vinkeln
 6. Om allt ser bra ut, sväng vänster

Om möjligt, försök att anpassa din inbromsning så att du inte stannar helt innan vänstersvängen. Du får stanna, men det ökar risken eftersom du kan bli påkörd bakifrån. Måste du stanna, se till att inte ha hjulen vrida eftersom du då kommer bli knuffad rätt in i mötande trafik om du blir påkörd bakifrån.

Det finns andra sätt som du kan lösa situationen på om det är för mycket mötande trafik eller för mycket trafik bakom. Du kan svänga in höger och vända för att sedan korsa landsvägen istället. Du kan även fortsätta och vända på lämpligt ställe längre fram för att sedan göra en högersväng istället.

Högersväng på landsväg

En högersväng är mindre riskfylld än en vänstersväng då du inte behöver korsa mötande trafik.

Här är 4 tips för att genomföra en högersväng på landsväg:

 1. Planera i god tid och kontrollera trafiken
 2. Blinka i god tid och inte sakta in för tvärt
 3. Om möjligt, kör ut på vägrenen den sista biten om det är god sikt
 4. Sväng höger

Vad är en spanska kurva?

Lastbil närmar sig en spank kurva.
Denna typ av skylt upplyser dig om en spansk kurva i förväg
Den spanska svängen är ett alternativ till vänstersvängar för att minska antalet olyckor på landsvägar. I korsningar med spansk sväng får man inte göra en vanlig vänstersväng utan man måste istället ta en avtagsväg till höger.

Hur ska du placera bilen på en landsväg?

Försök att hålla dig till höger i ditt körfält. Det skapar en säkerhetsmarginal till mötande fordon, vilket är speciellt viktigt vid smala landsvägar, skymd sikt och vinterväglag. Du måste dock vara uppmärksam på att det kan finnas gående och/eller djur längst vägkanten.

Om det är mörkt ute ska du istället placera dig mer i mitten, förutom när du har mötande trafik.

Mötande bil vid körning när det är vinterväglag.
Det är särskilt viktigt att ha en säkerhetsmarginal till mötande fordon vid vinterväglag

Parkering på landsväg

Det är väldigt viktigt att du parkerar korrekt vid landsvägskörning då bilar färdas i höga hastigheter. Vid landsvägskörning gäller två principer, du får inte stanna eller parkera så att:

 1. Du hindrar eller stör andra trafikanter
 2. Fara uppstår

Samtidigt är landsvägar är oftast huvudleder, vilket innebär att det råder parkeringsförbud. Om du vill parkera får det endast göras i specifika parkeringsfickor. Vill du parkera när det är mörkt ute ska du ha parkeringsbelysningen tänd så att andra trafikanter ser dig.

Vägarbeten

Om du märker att du närmar dig ett vägarbete, visa hänsyn och sänk farten - både för din egen skull och för arbetarnas säkerhet då de ofta arbetar nära eller på vägen. I och med detta är det extra viktigt att du är uppmärksam och håller en god säkerhetsmarginal när du kör förbi ett vägarbete.

Följ alltid tillfälliga vägmärken, vägmarkeringar, signalanläggningar och flaggvakter före de vanliga skyltarna. De orangea och gula vägmärkena gäller före de vanliga anvisningarna vid ett vägarbete.

Vägarbete på höger sida av vägen.
Vanligt vid vägarbeten är att en fil stängs av, vilket syns på vägmärkena

Kantstolpar

Kantstolpar är till för att markera var vägen går och således hjälpa trafikanter och veta var vägen går. Kantstolparna sitter längst ut på vägrenen och är försedda med reflexer för att de ska vara synliga i mörkret, detta för att minska risken för singelolyckor.

Avstånd mellan kantstolpar

Kantstolparna på en rak landsväg sitter 50m ifrån varandra. I kurvor kan de sitta 25m ifrån varandra. Stolparna är bra för att uppskatta avstånd till bilar, avtagsvägar, potentiella faror etc. På en motorväg är avståndet mellan stolparna 100m.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt