Utskjutande last på längden & bredden

Kapitel 34

Utskjutande last på längden och bredden

Att lasta en bil eller att köra med ett lastat släp är ett område som är väldigt reglerat. Det finns bland annat regler gällande viken maxvikt en bil får ha eller hur mycket man får lasta en släpvagn.

I denna teorilektion går vi igenom längd och bredd gällande utskjutande last, hur du ska märka ut din last och vilka regler som gäller vid bogsering med bogseringslina.

Vad är maximal tillåten längd bil och släpvagn?

Den totala längden (bil + släp) får maximalt vara 24 meter. Det finns dock ett undantag - om både bilen och släpvagnen har ABS-bromsar så får längden vara maximalt 25,25 meter.

Vad är utskjutande last?

Lasten anses vara utskjutande om den sticker ut på någon av bilens fyra sidor. Nedan går vi igenom vilka regler som gäller för om den skjuter ut på framför, bakom eller på sidan av bilen.

Regler för utskjutande last framför eller bakom bilen

 • Framför bilen: Last som sticker ut framför din bil ska alltid märkas ut. Undantag: Om lasten sticker ut mindre än 1 meter framför din bil och syns tydligt för andra trafikanter
 • Bakom bilen: Last som sticker ut mer än 1 meter bakom din bil ska märkas ut

Regler för utskjutande last på bredden

 • Lasten får maximalt skjuta ut 20 cm på varje sida av bilen, dvs 40 cm totalt fördelat på båda sidorna
 • Lasten får inte sticka ut 40 cm på ena sidan
 • Lasten samt bilens totala bredd får inte överstiga 260 cm

Att märka lasten

Det är viktigt att last som skjuter ut alltid märks ut så att andra trafikanter lätt kan se att du har en utskjutande last.

Märka utskjutande last i mörker eller dålig sikt

När det är mörkt eller vid dålig sikt ska du markera last som sticker ut:

 • Framför din bil med vita reflexer + en vit lampa
 • Bakom din bil med röda reflexer + en röd lampa

Märka utskjutande last i dagsljus

I dagsljus räcker det med att du markerar med en tydlig flagga eller tygbit.

Hur ska du märka ut din släpvagn?

Du ska märka ut framtill, baktill och på sidorna av din släpvagn med olika reflexer, markeringar och lyktor:

 • Framtill ska du endast sätta upp vita reflexer om släpet är under 160 cm brett. Är det över 160 cm brett ska du även sätta ut vita positionsljus
 • Baktill krävs det att släpvagnen har fler markeringar, den ska ha röda triangelformade reflexer, blinkers, bromsljus, bakljus och en lampa för att lysa upp registreringsskylten
 • På sidorna ska orangea lyktor + reflexer finnas

Bogsering

Detta gäller vid bogsering:

 • Högsta tillåtna hastigheten 30 km/h
 • Används linor längre än 2 meter måste de märkas ut då det kan vara svårt för andra trafikanter att upptäcka bogseringslinan
 • Du får bara bogsera till närmsta avfart om du bogserar på en motorväg eller motortrafikled. Detta då bogsering utgör en stor fara för bilar som kommer körandes på motorvägen
 • Om det är mörkt och det bogserade fordonets lampor inte fungerar måste du markera alltid ut fordonet
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt