Last och släpvagn

Kapitel 35

Last och släpvagn

En bil med släpvagn, även kallat släpkärra eller släp, är svårare att köra och kontrollera än en bil utan släp. Detta för att både tyngden och längden för en bil med släp kommer att öka, vilket påverkar både styrning och bromsning. Därför finns specifika hastighetsbegränsningar med släp.

Hastighetsbegränsning släpvagn

Hastighetsbegränsningen för en släpkärra beror på om den är bromsad eller obromsad samt vikten på bilen.

 • En bromsad släpvagn får köra max 80 km/h
 • En obromsad släpvagn får köra max 80 km/h, men bara om dess totalvikt inte överstiger 750 kg eller halva bilens tjänstevikt
 • En obromsad släpvagn vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt får endast köra 40 km/h

Viktbegrepp

För att förstå vad som är tillåtet gällande last- och släpvagn måste du först ha koll på viktbegrepp inom körkortsteorin.

Vad är tjänstevikt?

Tjänstevikten är bilen i normalt olastat skick + förarens vikt. Till tjänstevikten räknas exempelvis föraren, bränsle, reservhjul och andra verktyg, smörjolja m.m

Vad är maxlast?

Maxlasten handlar om så mycket last som fordonet maximalt får ha lastat enligt registreringsbeviset.

Vad är totalvikt?

Totalvikten är en summa av tjänstevikten samt maxlasten. Detta kan ställas upp som ekvationen: Totalvikt = Tjänstevikt + maxlast.

Vad är bruttovikt?

Bruttovikten är vikten av fordonet vid ett visst tillfälle. Det vill säga att utöver bilens tjänstevikt räknas även vikten för passagerare, eventuell packning och annan last räknas in i bruttovikten. Bruttovikten varierar därför hela tiden.

Tillåten vikt för släpvagn

Du som har B-körkort får endast dra en lätt släpvagn. En släpvagn räknas som lätt om:

 • släpets totalvikt inte överstiger 750 kg

ELLER

 • totalvikten för bilen + släpvagnen inte överstiger 3500 kg

Hur lastar du rätt?

Det är viktigt att du lastar rätt och har lastsäkringar som håller för påfrestningarna från lasten så att den inte lossnar och flyger ut på vägen.

Nedan är tre tips på hur du kan lasta ett säkert sätt:

 • Försök alltid att lägga de tyngsta föremålen längst ner i lasten och de lättaste högst upp
 • Var noggrann med att använda dig av spännband eller liknande för att säkra upp lasten så att inget sitter löst och kan flyga iväg vid kraftiga inbromsningar
 • Lasta smart, exempelvis mot baksätet i bagageutrymmet. Då kan inte lasten eller föremålet flyga iväg vid en kraftig inbromsning eftersom sätet tar emot

Lastsäkringar

Att använda lastsäkringar när man lastar ett släp är väldigt viktigt. Nedan finner du gällande regelverk för lastsäkringar:

 • Lastsäkringar ska klara av en påfrestning på 100% av lastvikten framåt
 • Lastsäkringar ska klara av en påfrestning på 50% av lastvikten åt sidorna och bakåt

Vilka bromsar behöver din släpvagn ha?

 • Släpvagnar med en totalvikt på över 750 kg måste vara utrustade med färdbroms. Färdbromsen aktiveras när du bromsar och hjälper till att sänka farten på släpet
 • Släpvagnar med en tjänstevikt på över 400 kg ska vara utrustade med parkeringsbroms
 • Alla bromsade släpvagnar måste även vara utrustade med en katastrofbroms. Om släpvagnen lossnar från bilen så aktiveras katastrofbromsen

Vad är kultryck?

Det är viktigt att du är uppmärksam på kultrycket när du lastar din släpvagn, eftersom ett för högt- eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna.

Vad är högt kultryck?

Med högt kultryck menas att du har lastat för tungt i den främre delen av släpvagnen. Bilens bakdel pressas ned och bilens framdel skjuts upp. Resultatet är att väggreppet försämras och att mötande trafik lättare bländas av ditt ljus.

Vad är lågt kultryck?

Med lågt kultryck menas att du har lastat för tungt i släpvagnens bakre del. Bilens bakdel pressas upp och framdelen pressas ned. Resultatet är att väggreppet försämras, släpvagnen blir mer instabil och att halvljusets räckvidd förkortas.

Vad är fällknivsverkan?

Fällknivsverkan kallas det när bilen och släpvagnen viker sig som en fällkniv. Risken för fällknivsverkan är störst vid halt väglag när din släpvagn har dåliga bromsar. Om bilens hjul bromsas före släpvagnens hjul, blir det ett hårt tryck bakifrån från släpvagnen, och då kan fällknivsverkan ske.

Att använda dubbdäck på både släpvagn och bil minimerar risken för att utsättas för fällknivsverkan.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt