Motorväg och motortrafikled

Kapitel 11

Motorväg och motortrafikled

Motorväg

Du känner igen en motorväg på skyltningen. På en motorväg är körfälten alltid separerade från varandra vilket gör att du aldrig kommer att få möte. Det finns inte heller några vägar som korsar en motorväg då all trafik leds om på broar och liknande. Därför är motorvägen bland det säkraste du kan köra bil på, men i och med att man kör snabbt uppkommer risker såsom fartblindhet och seriekrockar.

På motorvägen ska du normalt sett köra i höger körfält. Vänster körfält används vid omkörning eller för att underlätta för andra fordon vid påfart till motorvägen.

Vad gäller vid infart på motorväg?

Infart till motorväg

Påfarten är en del av motorvägen och har ofta ett accelerationsfält så att du kan komma upp i den angivna hastigheten utan att störa trafiken. Vid påfarter har varken de som kör på påfarten eller de som kör på motorvägen väjningsplikt så det handlar om att samspela. Följ dessa fem steg när du ska köra ut på motorvägen:

 1. Blinka i god tid
 2. Anpassa hastigheten
 3. Hitta en lucka i trafiken som är tillräckligt stor för din bil
 4. Titta i backspegel, sidospeglar samt döda vinkeln
 5. Lämna accelerationsfältet när möjlighet ges

Du som kommer från accelerationsfältet ska anpassa hastigheten så att du kan hitta en lucka i trafiken utan att störa trafiken. De som kör på motorvägen kan underlätta genom att exempelvis köra över till det vänstra körfältet.

Påfarter utan accelerationsfält

Den som kör in på motorvägen eller motortrafikleden har väjningsplikt om accelerationsfält saknas. Väjningsplikten gäller dock inte om du kommer in på motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält eftersom du då kommer in på en egen fil på motorvägen.

Avfarter och fartblindhet

Avfart till höger från motorväg.

När du ska köra av motorvägen vid en avfart bör du blinka i god tid så att trafiken bakom dig förstår dina intentioner. Det sitter alltid minst en förberedande skylt innan en avfart. Avfarter är byggda så att du inte behöver bromsa innan du har kommit till avfarten.

När är det störst risk att bli fartblind?

Fartblindhet uppstår när du kört i hög hastighet under en längre period och blir “blind” för vilken hastighet du kör. Detta sker ofta på vägar där hastighetsbegränsningen är hög, exempelvis en motorväg eller motortrafikled.

Digital hastighetsmätare i en bil
Fartblinda förare underskattar sin hastighet

När du upplever fartblindhet tycker du förmodligen att du kör långsammare än du faktiskt gör, vilket leder till att många förare underskattar sin hastighet. För att undvika att missbedöma både avstånd och stoppsträcka bör du alltid kolla på hastighetsmätaren innan du kör av exempelvis en motorväg.

Vad finns det för regler på motorvägar?

 • Du får inte stanna eller parkera förutom på skyltade rastplatser och parkeringsplatser
 • Du får inte backa eller vända (gäller även tvärgående förbindelsevägar - dessa är avsedda för utryckningsfordon och vägarbete). Vänd genom att använda avfarter
 • Vid nödstopp ska du placera bilen på vägrenen och sätta ut varningstriangel. Om du måste bli bogserad så får det endast ske på vägrenen och bara till närmaste avfart. Det är inte tillåtet att bogsera vid annat fall än nödstopp
 • Vägrenen får bara användas vid nödsituationer som exempelvis bogsering eller för att undvika en olycka
 • Cyklister, gående, mopeder (även moped klass I), traktorer och motorredskap (undantag för motorredskap klass I utformade som mobilkranar) är inte tillåtna på motorvägar
 • Tänk på att påfarter och avfarter räknas som en del av motorvägen och därmed gäller samma regler där

Motortrafikled

Du känner igen en motortrafikled på dess skylt. Tänk på att motortrafikleder inte har lika hög säkerhet som motorvägar och därför är mer olycksdrabbade. Motortrafikleden har samma regler som motorvägen men med tre undantag:

 • Den är inte alltid trafiken uppdelad i två körbanor, vilket innebär att du kan få möten
 • Accelerationsfält saknas ofta och avfarterna och påfarterna kan vara kortare än på motorvägar
 • Det är inte förbjudet att använda vägrenen på en motortrafikled
En grön skylt som visar att det vägen är en motortrafikled.
Skylt för motortrafikled

Förbud på motortrafikled

På en motortrafikled gäller samma regler som på en motorväg. Detta innebär att du inte får:

 • stanna
 • parkera
 • backa eller vända

Skulle du behöva göra ett nödstopp på en motortrafikled ska du stanna bilen på vägrenen och sätta ut varningstriangel.

Vad är en 2+1 väg?

Många motortrafikleder är byggda som 2+1-vägar eller 1+1-vägar:

 • 2+1-vägar växlar mellan ett och två körfält i given riktning, och har oftast ett mitträcke. Att växla mellan ett och två körfält minskar hastigheten och olycksrisken
 • 1+1-vägar har ett mitträcke och ett körfält i vardera körriktning för att minska olycksrisken
Bil som kör i höger körfält på en 2+1-väg.
Motortrafikled byggd som en 2+1-led med mitträcke
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt