Vi garanterar att du klarar provet på 1:a försöket

student image

Nedsatt förmåga och handikapp

Kapitel 44

Nedsatt förmåga och handikapp.