Nedsatt förmåga och handikapp

Kapitel 44

Nedsatt förmåga och handikapp.

Vad är ett funktionshinder?

När omgivningen inte är anpassad efter personer med en viss funktionsnedsättning kan dessa personer ha svårt att göra vissa moment. Om så är fallet finns det ett funktionshinder.

Ett exempel - ett stökigt klassrum kan vara ett funktionshinder för en en person som har svårt att koncentrera sig om det är rörigt och stökigt i sin omgivning. Vidare kan en hög trottoarkant vara ett funktionshinder för en person sittandes i rullstol.

Synliga funktionshinder

Att upptäcka synliga funktionshinder är enklare än att upptäcka dolda. Exempel på synliga funktionshinder är att behöva sitta i en rullstol, eller att använda en ledhund p.g.a. en synskada.

Dolda funktionshinder

Om en person har ett dolt funktionshinder kan vi inte se med blotta ögat men det finns där.

Exempel på dolda funktionshinder är epilepsi, förståndshandikapp, diabetes eller en hörselnedsättning.

Försök alltid ha tålamod med en person som tar lång tid på sig i trafiken - personen kan ha en funktionsnedsättning som kräver extra hänsyn.

Synskador

Det finns många typer av ögonsjukdomar som leder till synskador och synnedsättningar. Synskadade personer brukar ha vita käppar, men de måste inte ha det.

Vit käpp

Att använda käpp är ett av de äldsta och bästa hjälpmedlen för synskadade personer. De hjälper till så de kan orientera sig i olika miljöer, men även visa för andra trafikanter att de är synskadade.

Beroende på hur personen använder den vita käppen vet du att en:

  • Vinklad käpp snett framåt betyder att personen går eller tänker börja gå
  • Vinklad käpp rakt ner mot marken betyder att personen väntar och lyssnar
Varningsskylt med fem prickar anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande på denna plats.
Varningsskylten med fem “prickar” anger att folk med nedsatt syn är vanligt förekommande

Ledarhund

Synskadade kan även använda ledarhundar. Ledarhundar har vit sele och hjälper den synskadade att undvika hinder, men det är viktigt att tänka på att hundar inte kan avgöra ett trafikläge. Stör aldrig en ledarhund, och blanda inte ihop med en ledhund. En ledhund är en typ av jakthund.

Ge synskadade fullständig prioritet i trafiken även när andra signaler eller skyltar inte ger det.

Äldre personer

Äldre personer

Två äldre personer som håller varandra i handen.

I och med att vi blir äldre så försämras våra sinnen. Att bli äldre innebär ofta att vi får sämre:

  • Syn
  • Hörsel
  • Minne
  • Balans
  • Rörelser
  • Reaktionstid

Visa alltid extra hänsyn mot äldre. Synen försämras ju äldre man blir, och för många blir det svårt att till exempel skilja på objekt och bakgrund. Äldre personer får ofta svårare att ta snabba beslut och blir därför osäkra i trafiksituationer, speciellt vid korsningar. Låt dem ta sin tid.

Övergångsställen

Två äldre personer med rullator går över ett övergångsställe.
Låt äldre och funktionshindrade ta sin tid vid övergångsställen

När en funktionshindrad eller äldre person passerar ett övergångsställe så ska du stanna med god marginal. Se till att i god tid visa att du tänker stanna och ge personen extra tid att gå över.

Stressa aldrig en person vid ett övergångsställe. Du ska exempelvis inte varva med motorn medan personen går över vägen. Tvinga heller aldrig någon att gå över vägen heller.

Att visa hänsyn mot personer med funktionsnedsättning och äldre gäller inte bara vid övergångsställen utan även alla andra platser i trafiken där ni kan mötas.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt