Omkörningar och omkörningsförbud

Kapitel 12

Omkörningar och omkörningsförbud.

Det finns många regler kring omkörningar men generellt så ska du köra om på vänster sida och omkörningen ska ske utan risk för fara. Påbörja aldrig en omkörning om du är osäker på att avståndet till mötande trafik räcker. Skulle en farlig situation uppstå så ska du bromsa och avbryta omkörningen. Oftast är den tid du tjänar på en omkörning väldigt liten, så omkörningen är ganska onödig i förhållande till den risk du tar.

Det är speciellt farligt att köra om flera fordon samtidigt då det behövs ett väldigt långt avstånd till mötande trafik

Omkörningar

Generellt sätt ska du göra omkörningar på vänstersidan. Det finns dock några undantag då du får köra om på högersidan.

När får man köra om på höger sida?

I dessa 4 situationer får du göra en omkörning på höger sida:

 1. Om fordonet framför dig svänger vänster
 2. Om det är tät köbildning
 3. Om körbanan har minst två filer i samma körriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre
 4. Om ett fordon kör i en fil som leder till ett annat färdmål

Vid vägarbete ska du passera på den sida som är lämpligast, vilket i vissa fall kan vara den högra sidan. Cyklister och mopedister (klass II) får fritt köra om på högersidan.

Vilka typer av omkörningar finns det?

En omkörning på en landsväg.

Det finns 2 typer av omkörningar. Den första kallas för accelererande omkörning och den andra flygande omkörning.

Accelererande omkörning

En accelererande omkörning innebär att du ligger bakom ett fordon och sedan ökar din hastighet för att köra om.

Flygande omkörning

En flygande omkörning innebär istället att du närmar dig ett fordon och har mycket högre hastighet, vilket betyder att du inte behöver höja hastigheten för att köra om.

Flygande omkörningar är säkrare då de kräver en kortare omkörningssträcka eftersom du inte behöver slösa tid på att accelerera. Båda dessa två ska vanligtvis ske på vänster sida om fordonet som blir omkört.

Är det förbjudet att köra om någon gång?

Vid ett backkrön med dålig sikt är omkörning förbjuden

Det finns 9 tillfällen då det är förbjudet att köra om ett annat fordon:

 • När du själv blir omkörd
 • Där vägmärket “Omkörning förbjudet” finns
 • Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Du får dock köra om tvåhjuliga fordon
 • Strax innan korsningar där högerregeln gäller. Du får dock köra om tvåhjuliga fordon som ska svänga vänster, om du kör om på höger sida
 • Vid dålig sikt på grund av väderförhållanden, exempelvis kraftigt regn eller dimma
 • Vid mötande trafik. Du får dock köra om vid mötande trafik om du inte behöver passera mittlinjen för att genomföra omkörningen
 • Vid skymd sikt på grund av kurva eller backkrön
 • Strax innan eller på obevakade övergångsställen, cykelöverfarter, cykelpassager eller cykelbanor
 • Om den du tänker köra om blinkar vänster

Vad ska du göra när du blir omkörd?

När du blir omkörd ska du hålla till höger för att underlätta omkörningen. Du kan även använda vägrenen om sikten är god. Du får inte höja farten om du blir omkörd. Du kan sänka farten för att underlätta om du inte då utgör ett hinder eller fara för bakomvarande trafik.

Du måste underlätta omkörningen även om den är olaglig eller olämplig.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt