Övergångsställen, cykelbanor och cykelöverfarter

Kapitel 5

Övergångsställen, cykelbanor och cykelöverfarter

Varje år skadas ca 6000 gående, cyklister och mopedister vid korsningar och övergångsställen. Runt 1000 av dessa skadas svårt och ca 100 dör. Tänk på att alltid vara försiktig, hålla avstånd och visa hänsyn i närheten av cyklister, gående och mopedister. Sök alltid ögonkontakt vid övergångsställen för att minska risken för ett missförstånd.

Övergångsställen

Det finns två olika typer av övergångsställen, bevakade och obevakade övergångsställen.

Bevakade övergångsställen

Vid ett bevakat övergångsställe ska både fordonsförare och gående följa trafiksignalerna. Du som fordonsförare måste dock låta gående passera som inte hunnit över gatan när det slår om till rött. Dessutom får du inte bara köra på om du har grönt och en person går mot rött, utan du ska då försöka undvika en farlig situation.

När räknas ett övergångsställe som bevakat?

Ett övergångsställe klassas som bevakat om det har trafikljus som visar när man få gå över eller om en polis står och dirigerar trafiken.

Obevakade övergångsställen

Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående som precis ska gå ut på eller är på övergångsstället. Med väjningsplikt menas i detta fall att du ska sänka hastigheten, eller stanna, för att lämna företräde åt personer som vill gå över övergångsstället.

När räknas ett övergångsställe som obevakat?

Ett övergångsställe klassas som obevakat om det saknar trafikljus och om det inte heller har någon polis som står och dirigerar.

Vad gäller vid övergångsställen?

Bild på ett övergångsställe.
Kör försiktigt och var alert när du närmar dig ett övergångsställe

Ett övergångsställe är till för gående i första hand, dvs en person som går. Utöver det kategoriseras även detta som gående:

  • personer i rullstol, eller någon som skjuter en rullstol eller barnvagn framför sig
  • personer som leder en cykel, motorcykel eller moped
  • rullskridskoåkare, rullskidåkare eller sparkåkare

Tänk på att även cyklister och mopedister får använda övergångsställen, men du som bilförare har inte väjningsplikt mot dem. Dock förväntar sig de flesta cyklister att du ska stanna, så visa hänsyn och kör försiktigt.

Vad får du absolut inte göra vid ett övergångsställe?

Du ska absolut inte vinka fram en gående eftersom det kan skapa en falsk trygghet. Den gående kan då slappna av och missa en fara. Du ska inte heller tvinga någon att gå över. Om en person visar tydligt att den inte vill gå över - kör då vidare.

Vad är en cykelöverfart?

En cykelöverfart markeras med skyltar och vägmarkeringar. Vid en cykelöverfart har du som bilförare väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som ska ut på eller befinner sig på cykelöverfarten.

Hastighetsbegränsningen är alltid 30 km/h för fordon som befinner sig runt en cykelöverfart. Det finns även fartdämpande hinder såsom en upphöjning vid själva cykelöverfarten.

Bild på en upphöjd cykelöverfart.
Upphöjd cykelöverfart

Vad är en cykelpassage?

Cykelpassager markeras med vägmarkeringar, och finns till för att cyklister ska kunna korsa en cykelbana eller väg. Det finns både i bevakade och obevakade cykelpassager.

Vid en cykelpassage har cyklister och förare av moped klass II väjningsplikt mot dig som bilförare. Det finns dock ett undantag då du som bilförare har väjningsplikt - om du korsar cykelpassagen i samband med att du kör ut från en rondell eller svänger.

Du känner igen en cykelpassage på de rektangulära vita vägmarkeringarna närmast den korsande vägen

Som bilförare ska du alltid anpassa hastigheten när du närmar dig en cykelpassage oavsett om du har väjningsplikt eller inte.

Vad är en cykelbana?

Cykelbanor kan vara separata vägar eller också vara en del av bilvägen som är avsedd för cyklar och mopeder klass II. Vid en cykelbana har du som bilförare väjningsplikt. Du får alltså inte köra på själva cykelbanan, men du får korsa den när du exempelvis kör ut på en större väg.

Cykelbanor har ingen bestämd utformning och kan därför vara svåra att känna igen. Oftast har de skyltar för “Påbjuden cykelbana” eller “Påbjudna gång & cykelbanor”. Mopeder klass I får inte använda cykelbanor.

Bild på en cykelbana.
Vissa cykelbanor markeras på detta sätt
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt