Reaktionssträcka, stoppsträcka och bromssträcka

Kapitel 19

Reaktionssträcka, bromssträcka, och stoppsträcka

För att beräkna en total stoppsträcka krävs att du förstår vad en reaktionssträcka och en bromssträcka är för något. Denna teorilektion kommer att gå igenom:

  • Reaktionssträcka och reaktionstid
  • Bromssträcka
  • Stoppsträcka

Reaktionstid

Reaktionstid är den tid det tar från att du upptäckt en fara tills att du hunnit reagera (bromsa eller väja), exempelvis tiden från det att du ser ett rådjur på vägen tills du börjar bromsa.

Hur lång reaktionstid är normal i trafiken?

En vanlig reaktionstid för en trafikant ligger på mellan 0,5 - 2 sekunder. Tänk på att alltid skanna omgivningen på och nära vägen samt hålla avstånd till bilar som kör i närheten av dig. På 0,5 - 2 sekunder hinner din bil färdas väldigt långt.

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är den sträcka du hinner köra under reaktionstiden, och är alltså sträckan du kör från dess att du upptäcker en fara tills dess att du börjat bromsa eller styra bort.

Hur räknar man ut reaktionssträckan?

En tumregel (lätt men inte helt exakt metod) för att snabbt kunna beräkna reaktionssträckan är följande formel:

  • multiplicera “din hastighet minus en nolla” med “din reaktionstid”, och sedan multiplicerar du detta tal med konstanten 3

Räkneexempel reaktionssträcka

Du kör på motorvägen i 100 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund. Vad är din reaktionssträcka?

10 (“hastighet minus en nolla”) x 1 (reaktionstid) x 3 (konstant) = 30 meter

Du har alltså hunnit åka 30 meter innan du börjat bromsa om du kör i 100 km/h.

Bild på varningsskylt. Varning för cyklande och mopedförare
Det tar dig 0,5 - 2 sekunder innan du börjar reagera om exempelvis en cyklist plötsligt dyker upp framför dig på vägen

Reaktionssträckan ökar proportionerligt med hastigheten. Det innebär att vid 2 gånger hastigheten är reaktionssträckan 2 gånger längre och vid 3 gånger högre hastighet är reaktionssträckan 3 gånger längre osv.

Bromssträcka

Bromssträcka är den sträcka som det tar från det att du börjar bromsa tills bilen står helt still. En exakt bromssträcka går inte att räkna ut eftersom många saker spelar in som väglag, lutning på vägen, bilens vikt, bromsarna och däckens grepp.

Hur räknar man ut bromssträckan?

Det finns ett ganska enkelt sätt att räkna ut en ungefärlig bromssträcka vid torrt väglag. Du beräknar bromssträckan genom att:

  • ta “din hastighet minus en nolla” upphöjt i 2 och multiplicera detta tal med konstanten 0,4.

0,4 är en konstant som man använder vid torrt väglag. Vid sämre väglag kan man räkna med att den är minst 0,8.

Räkneexempel bromssträcka

Du kör i 100 km/h i torrt väglag. Vad är din bromssträcka?

10 (“hastighet minus en nolla”) x 10 (“hastighet minus en nolla”) x 0,4 (konstant) = 40 meter

Det betyder att bromssträckan är ca 40 meter när du kör i 100 km/h vid torrt väglag.

Bromssträckan ökar kvadratiskt. Om du känner till bromssträckan vid en viss hastighet så vet du även att 2 gånger så hög hastighet ger 4 gånger så lång bromssträcka. 3 gånger så hög hastighet ger 9 gånger längre bromssträcka osv.

Bild på mötande trafik när det är vinterväglag
Snö, slask och is förlänger bromssträckan

Stoppsträcka

Stoppsträckan är den sträcka som bilen färdas från det att en fara upptäcks tills det att bilen står helt stilla.

Hur räknar man ut stoppsträckan?

Du beräknar stoppsträckan genom att först räkna ut reaktionssträcka och bromssträcka. Sedan lägger du ihop dem likt denna ekvation: stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka

Bild som förklarar hur reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka hänger ihop.
Illustration som förklarar sambandet mellan reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka

Räkneexempel stoppsträcka

Du kör i 80 km/h, det är torrt väglag, och du har en reaktionstid på 1 sekund.

Reaktionssträcka = 8 x 1 x 3 = 24 meterBromssträcka = 8 x 8 x 0,4 = 25,6 meterStoppsträcka = 25,6 + 24 = 49,6 meter

Du har åkt 49,6 meter från dess att du upptäcker faran tills dess att bilen står helt still.

Omvandling av km/h till m/s och vice versa

Det mest exakta sättet att omvandla km/h till m/s är att dividera med 3,6. Ska man omvandla m/s till km/h multiplicerar man med 3,6 istället.

Exempel: Du kör 50 km/h

50/3,6 = 13,89 m/s

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt