Vi garanterar att du klarar provet på 1:a försöket

student image

Reaktionssträcka, stoppsträcka och bromssträcka

Kapitel 19

Reaktionssträcka, bromssträcka, och stoppsträcka