Registreringsbevis och ägarbyte

Kapitel 47

Vad är ett registreringsbevis?

Ett registreringsbevis är en värdehandling och det finns ett kopplat till varje registrerat fordon. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar.

Registreringsbeviset del 1

Den första delen av registreringsbeviset innehåller information om fordonet. Här hittar du information om:

 • Vem som äger fordonet eller vem som brukar det
 • När bilen togs i bruk
 • Uppgifter om kreditköp eller leasing
 • Bilens maxlast
 • Bilens längd och bredd (mått)
 • Vilka släpvagnar fordonet får dra
 • Tekniska uppgifter om fordonet
 • Allmänna uppgifter om fordonet
 • Koder till telefon- och internettjänster

Du kan använda registreringsbeviset del 1 till:

 • Påställning
 • Avställning
 • Beställa en ny registreringsskylt
 • Beställa ett nytt registreringsbevis
 • Beställning av registreringsbevis del 2

Registreringsbeviset del 2

Del två av registreringsbeviset är en värdehandling. Du bör således vara mycket försiktig med var du lägger det.

På denna del hittar du information om:

 • Nuvarande ägaren av fordonet
 • De senaste tre ägarna av fordonet
 • Allmänna uppgifter om fordonet

Du kan använda registreringsbeviset del 2 till att fylla i en en anmälan gällande:

 • Ägarbyte
 • Avregistrering

Vad gäller vid ett ägarbyte av ett fordon?

Om en bil ska säljas eller köpas (ägarbyte) ska dessa uppgifter skrivas på registreringsbevisets andra del:

 • Datum för ägarbytet
 • Namn på köparen
 • Adress på köparen
 • Personnummer eller organisationsnummer på köparen

Endast originalhandling som är attesterad av köpare och säljare godkänns av transportstyrelsen. Ett ägarbyte måste registreras hos Transportstyrelsen inom 10 dagar.

Avställning och påställning

Om du anmäler avställning, slipper du betala den annars obligatoriska trafikförsäkring och fordonsskatt för fordonet, dock bara under tiden som det är avställt. Det är ett effektivt sätt att spara pengar på fordon som du inte använder, men kom ihåg att du inte ens får bogsera ett avställt fordon.

Du kan anmäla om avställning på tre olika sätt:

 1. Du kan göra det via registreringsbeviset del 2
 2. Kontakta Transportstyrelsen via mejl eller telefon
 3. Använda Transportmyndigheten app
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt