Vi garanterar att du klarar provet på 1:a försöket

student image

Säkerhetsmarginal och tresekundersregeln

Kapitel 15

Säkerhetsmarginaler och tresekundersregeln