Stanna och Parkera: Parkeringsregler, Datumparkering & Parkeringsskyltar

Kapitel 7

Stanna, parkera

Vid parkering är det viktigt att man inte stör andra trafikanter, och som tur är finns det många skyltar och regler som bestämmer hur och var man får stanna eller parkera.

I denna teorilektion går vi igenom följande:

 • Parkeringsregler
 • Vad som räknas som att parkera
 • Parkeringsskyltar och tilläggstavlor
 • Datumparkering
 • Parkeringsförbud och stoppförbud
 • Annan viktig parkeringsinformation

Parkeringsregler

Det finns sex generella parkeringsregler:

 • Det är förbjudet att parkera eller stanna där du hindrar annan trafik eller utgör en fara
 • Det är bara tillåtet att parkera på höger sida av vägen i din färdriktning så länge inte gatan är enkelriktad eller det finns ett järnvägsspår på höger sida
 • Parkeringen ska ske så långt från körbanans mittpunkt som möjligt
 • Endast personer med tillstånd får parkera på en handikappruta. Har du inte tillstånd får du bara stanna där för på- och avstigning
 • Om du parkerar längst en landsväg i mörker ska du ha parkeringsbelysningen tänd så att andra trafikanter ser dig
 • Parkering får inte ske 20 meter innan eller 5 meter efter en busshållplats

Vad räknas som att parkera?

Bilen räknas som parkerad om föraren inte:

 • släpper av passagerare
 • plockar upp passagerare
 • lastar av och på baggage
 • undviker fara
 • att det krävs pga trafikförhållandena

Vid alla andra situationer räknas bilen som parkerad. Exempelvis kan det vara om du stannat vid sidan av vägen för att snabbt handla något på kiosken, eller om du stannat bilen för att hämta barnen på dagis.

Parkeringsskyltar

Vad innebär en Parkeringsskylt?

En p-skylt
En generell P-skylt utan tilläggstavlor

En parkeringsskylt (P-skylt) innebär att du max får parkera i 24 timmar om det är vardag och inget annat är angivet.

Parkeringsskyltar gäller inte under dessa dagar:

 • lördagar
 • söndagar
 • dagen före helgdag
 • helgdagar

Under dessa dagar finns det ingen tidsgräns, vilket betyder att tiden räknas först från nästkommande vardag.

Exempel: Om du parkerar på en lördag kl 13.00 så börjar dina timmar räknas först på måndag, och därmed behöver du hämta den senast 23.59 på måndagskvällen.

Parkeringsskylt med tidsangivelser

Till höger om denna skylt får man parkera i max 15 minuter. Man ska parkera i vinkel mot trottoaren.

Hur läser man en tilläggstavla?

Tilläggstavla parkeringsskylt
Tilläggstavla med tidsangivelser.

När man parkerar brukar det ofta finnas en tilläggstavla. Den brukar oftast sitta under parkeringsskylten och den anger vilka tider och dagar som du kan parkera. Siffrorna är antingen svarta eller vita och gäller för olika dagar:

 • Siffror utan parentes gäller för vardagar
 • Siffror inom parentes gäller för dagar före söndag och helgdag. Med andra ord gäller det oftast för lördagar
 • Röda siffror gäller för söndagar och helgdagar, det vill säga alla röda dagar
En parkeringskylt med tilläggstavlor
Denna parkeringsskylt har flera tilläggstavlor. 1) Den översta anger att avgift gäller mellan 9-18 på vardagar och 9-15 på dagar före söndag och helgdag. 2) Den nedersta anger att datumparkering gäller 0-8 varje dag inkl. helgdag mellan 1 okt - 15 maj (troligtvis pga. snöröjning under denna period).

Vad är datumparkering?

Datumparkering styrs av vilket datum det är och annonseras via skyltning. En datumparkeringsskylt är en förbudsskylt och anger när du inte får parkera på ena sidan av vägen. Detta beror på vilket datum det är.

Datumparkering finns bland annat till för att man under vintertid ska kunna snöröja hela vägen (och därför måste parkeringsförbud råda på en sida vägen åt gången).

När det gäller datumparkering, tänk vad du inte får göra istället för vad du får göra. I och med denna princip blir det lättare att veta hur du får parkera.

Tre skyltar gällande datumparkering
Förbud mot att parkera fordon på A) ojämna dagar, B) jämna dagar och C) ojämna- och jämna dagar

Hur fungerar datumparkering?

Vid datumparkering behöver du hålla koll på om det är jämnt eller ojämnt datum då det bestämmer vart du få parkera:

 • Vid jämnt datum får jag inte parkera på den sidan av vägen där det är jämna husnummer
 • Vid ojämnt datum får jag inte parkera på den sidan av vägen där det är ojämna husnummer

Ett exempel gällande datumparkering

Det är den 6:e juli 2020 och du vill parkera på Stadsgatan där datumparkering gäller.

Då skylten som anger datumparkering är en förbudsskylt vet du att du inte får:

 • parkera på sidan med jämna husnummer på jämna datum
 • parkera på sidan med ojämna husnummer på ojämna datum

Detta innebär att du inte får parkera på sidan med jämna husnummer då det är den 6:e juli idag.

Vad är en parkeringsskiva?

En parkeringsskiva (P-skiva) används ibland vid tidsbegränsad parkering, och det står i så fall angivet på skylten att parkeringsskiva gäller. Skivan måste placeras fram eller på en väl synlig och läsbar plats. Parkeringsskiva behöver inte användas om fordonet enbart är parkerat under en period då det inte är någon tidsbegränsad parkering i området.

Parkeringplats där p-skiva behövs
Parkeringsskylt som visar att P-skiva ska användas

Parkeringsförbud och stoppförbud

Det är förbjudet att stanna och parkera på flera platser. Dessa förbjudna platser har gemensamt att om du parkerar där kommer du att skymma sikten eller utgöra ett hinder eller fara för annan trafik. I dessa situationer är det förbjudet att stanna eller parkera:

 • Där du hindrar infart eller utfart till fastighet
 • Vid skylten “Förbud mot att stanna och parkera fordon”.
 • 10 meter före eller på övergångsställe, gångbana, cykelöverfart, cykelpassage eller cykelbana (men du får faktiskt stanna eller parkera efter dem
 • 10 meter före eller i en korsning
 • I en tunnel, cirkulationsplats eller spärrområde
 • På eller i närheten av backkrön
 • Vid gul heldragen linje på väg- eller trottoarkant
 • Vid järnvägskorsning
 • Om du skymmer sikt eller vägmärken
 • Om det är heldragen linje på din sida och det är mindre än tre meter mellan linjen och din bil
 • I ett körfält för linjetrafik

Skyltar som anger parkeringsförbud

Skyltar som anger förbud mot att parkera och stanna
Två förbudsskyltar: Förbud mot att parkera (A) och Förbud mot att stanna (B)

Dessa två skyltar är viktiga att kunna. De styr hur man inte får parkera och stanna. Ser du dessa skyltar innebär det att:

 • A = Förbud mot att parkera fordon
 • B = Förbud mot att stanna (och parkera) fordon

Andra parkeringsregler och parkeringsinformation

Parkeringsficka motortrafikled
Om du ska parkera på en huvudled bör du vänta på en parkeringsficka

Att det finns många parkeringsregler är ingen hemlighet. Nedan har vi sammanställt övriga parkeringsregler som du också behöver känna till:

 • Det är alltid förbjudet att parkera om det är förbjudet att stanna.
 • Det är förbjudet att parkera på en huvudled! Det finns parkeringsfickor längs vägen som du kan stanna eller parkera i. Vägrenen är inte en parkeringsficka, men du får stanna där. Undantaget till regeln är om det finns en parkeringsskylt som sitter under huvudledsskylten
 • Du får inte parkera på vägar som inte är huvudled där sikten är skymd eller som gör att du skymmer sikten
 • Vid parkering i parkeringsruta måste alla bilens däck vara innanför parkeringsrutan
 • Du får stanna vid av- och påstigningsplatser för buss och spårvagn om det inte stör andra trafikanter
 • Du får parkera 5 meter efter och 20 meter före en hållplats om inget annat är angivet
 • Vid parkering i backe bör du vrida däcken på ett sätt som gör att bilen rullar in mot kanten istället för ut i vägen om parkeringsbromsen släpper. Se illustration nedan
Hur man parkerar i uppförsbacke och nedförsbacke
Hjulen ska peka mot trottoaren i en A) nedförsbacke och från trottoaren i en B) uppförsbacke
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt