Synen och sinnena

Kapitel 41

Synen och sinnena

Synen är, av förklarliga skäl, det viktigaste sinnet vid bilkörning. Även om vi använder andra sinnen som förare går det inte att mäta sig mot just synen. I ögat finns det stavar och tappar som är sinnesceller. Stavarna registrerar och uppfattar ljusstyrka medan tapparna registrerar färger. Tillsammans arbetar de för att du ska kunna uppfatta vad som händer i din omgivning.

Vad är direktseende?

Det vi ser med full skärpa kallas direktseende, även kallat centralseende. Vi har normalt sett ett synfält på 180 grader, dvs en halvcirkel. Det är dock bara 1 - 2 % av synfältet som vi ser med full skärpa.

Vad är periferiseende?

Periferiseendet är de resterande 98 - 99 % av synfältet som har sämre skärpa än direktseendet. Periferiseendet, även kallat sidoseendet, kan upptäcka rörelser och föremål som rör sig.

Körkort och synen

För att få ett körkortstillstånd behöver du ha minst 0,5 i synskärpa. Detta kontrolleras genom att du gör en synundersökning. Om du har sämre syn måste du använda glasögon eller linser när du kör.

Ett syntavla som hänger på väggen.
Din syn måste testas innan du får ta körkort

Mörkerseende

Vi människor ser sämre i mörker, men vissa har extra stora problem vid mörker och bör därför undvika mörkerkörning. Detta kallas mörkernärsynthet eller nattblindhet. Med åldern försämras också synen, speciellt mörkerseendet. Eftersom försämringen ofta sker gradvis märker många inte att de ser sämre - var uppmärksam på din syn och undvik att köra om du plötsligt ser sämre.

Bil som svänger vänster i en korsning när det är mörkt ute.
Vissa ser särskilt dålig i mörker, och för dessa är det klokt att minimera eller helt undvika bilkörning i mörker

Vad är en synvilla?

När hjärnan inte har så mycket information att gå på kan hjärnan försöka skapa en bild som inte existerar. Detta kallas för en synvilla, även kallat illusion.

Exempelvis kan du få för dig att en bil med ett trasigt lyse är en motorcykel. Ett annat exempel är att dimma kan göra att du tror att vägen svänger trots att den inte gör det.

Synvillor uppstår lättare när vi är trötta, påverkade av alkohol, droger eller är stressade.

Vad innebär det att scanna och avsöka trafiksituationer?

Att kunna läsa av trafiksituationer är otroligt viktigt. Om du inte scannar och söker av på ett bra sätt finns det risk att du missar viktig information och upptäcker faror för sent. Erfarna förare är ofta bättre på detta än oerfarna förare.

Erfarna förare

Erfarna förare är bättre på att scanna och avsöka eftersom:

 • De har bättre kontroll på bilen
 • Vet mer vad de ska titta efter
 • Håller de blicken längre fram
 • Fokuserar mer på rörliga objekt
 • Har en mer rörlig blick
Illustration på hur en motorcykel inte upptäcks då den kör bakom en annan bil.
Om en förare inte avsöker i tillräckligt god tid i denna situation finns det risk att den gröna bilen inte ser motorcykeln och tror att det är fritt fram att svänga

Oerfarna förare

Oerfarna förare är sämre på att söka av områden när de kör. Detta då de har färre timmar bakom ratten. Oerfarna förare tenderar att:

 • Hålla blicken för nära bilen
 • Fokusera på fasta objekt
 • Söka av ett mindre område

Som ny förare måste du tänka på att röra blicken för att inte få tunnelseende.

Vad är tunnelseende?

Tunnelseende.

Tunnelseende uppstår främst vid körning i hög fart och handlar om att ditt avsökningsområde blir smalare så att du inte uppfattar vad som händer åt sidorna.

Hur motverkar man tunnelseende?

För att motverka tunnelseende är det viktigt att ha rörlig blick. Att vara trött, alkoholpåverkad eller att vara stressad kan orsaka tunnelseende. Se till att vara i gott skick när du sätter dig bakom ratten!

Bilist som har tunnelseende.
Denna bild illustrerar hur tunnelseende ser ut från en förares perspektiv

Vilka andra sinnen används som förare?

Synen står för ungefär 90 % av informationen som vi använder i trafiken och 10 % kommer från andra sinnen:

 • Hörseln gör dig uppmärksam på när du behöver byta växel, när väglaget förändras, om något är fel på bilen och hur andra fordon runtomkring kör (exvis genom att folk tutar, gasar eller bromsar)
 • Känseln hjälper dig att känna om bilen fungerar som den ska, exvis om den drar åt ena hållet. Känseln hjälper dig även att känna om det är halt ute
 • Luktsinnet hjälper dig att känna om något luktar bränt (kan vara fel på motorn, bromsarna eller parkeringsbromsen) eller om det kommer in avgaser i bilen
 • Balanssinnet hjälper dig att känna när du får sladd, och du känner även när du accelererar eller bromsar

En bra förare använder olika sinnen till olika saker i trafiken.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt