Trafikljus och trafiksignaler

Kapitel 9

trafikljus och trafiksignaler

Trafikljus, även kallat trafiksignaler, används för att styra och reglera trafiken vid korsningar. Förare, cyklister och fotgängare måste följa och förstå de olika trafiksignalerna.

Trafikljus kan ha tre färger (röda, gula och gröna) som antingen blinkar eller lyser fast. I denna guide kommer vi att gå igenom alla olika trafiksignaler, regler och vad de betyder.

Fasta trafiksignaler

Rött trafikljus

Ett rött trafikljus
Ett rött ljus betyder att du måste stanna din bil och förbli helt stilla tills lampan blir grön. Kör aldrig ett rött trafikljus, det är olagligt och mycket farligt för dig själv och andra trafikanter.

Gult trafikljus

Ett gult trafikljus

Ett gult ljus indikerar att det gröna ljuset håller på att växla om till ett rött - du måste stanna om du kan göra det säkert.Om du kör i hög hastighet och är nära trafikljuset när det slår om kan det vara bättre att fortsätta genom korsningen istället för att bromsa kraftigt och riskera att bli påkörd bakifrån. Behandla ett gult ljus som början på ett rött ljus, inte slutet av ett grönt ljus.

Grönt trafikljus

Ett grönt trafikljus

Ett grönt ljus betyder att du får köra igenom trafikljuset. Kom ihåg att närma dig korsningar med med en hastighet som gör att du kan sakta ner och stanna om trafiksignalen skulle ändras. Har du bilar tätt bakom samtidigt som du har en känsla av det eventuellt kommer att skifta färg, trampa på bromspedalen lite lätt några gånger och släpp på gasen. Detta för att bilarna bakom dig ska förstå hur du kommer agera vid trafikljuset.

Blinkande trafikljus

Ser du blinkande trafiksignaler måste du vara extra varsam när du närmar dig korsningen.

Ett blinkande gult ljus

Ett blinkande trafikljus

Ett blinkande gult ljus berättar att du ska sakta ner och förbereda dig för att eventuellt behöva stanna din bil. Du måste vara extra varsam när du närmar dig en korsning där det sitter en guld blinkande ljus. Finns en STOPP-skylt eller väjningspliktsmärke gäller någon av dess anvisningar. Om inte, gäller högerregeln.

Oavsett om det finns skyltar eller inte, var alltid beredd att beredd att lämna företräde åt andra fordon, cyklister och fotgängare i korsningen.

Trafiksignaler med pilar

Trafikljus som visar grön pil

Pilar används för att hjälpa till att styra trafik som ska svänga.

Röd pil

Ett trafikljus med röd pil

En röd pil betyder att du inte får svänga i pilens riktning. Vänta på en grön signal eller grön pil visas innan du svänger.

Gul pil

Ett trafikljus gul pil

En gul pil indikerar att du måste stanna om det kan ske på ett trafiksäkert sätt. Exempelvis kan det vara svårt om du kommer in med för hög hastighet i korsningen. Se därför till att komma i tillräckligt låg hastighet så du hinner stanna om du ser att det håller på att skifta till rött.

Grön pil

Trafikljus med grön pil

En grön pil betyder "KÖR". Du kan göra en “skyddad” sväng i pilens riktning - vilket innebär att mötande fordon, cyklister och fotgängare stoppats av röda ljus. Kom ihåg att du måste lämna företräde till fordon, cyklister och fotgängare som fortfarande är i korsningen.

Vad gör du om ett trafikljus inte fungerar?

Trasiga trafikljus

Trasigt trafikljus

Behandla ett trasigt eller avstängt trafikljus med försiktighet. Reglerna som gäller vid ett trasigt trafikljus är övriga anvisningar som exempelvis STOPP-skylt eller väjningspliktsmärke. Om inga vägmärken syns till gäller alltid högerregeln.

Var ska du stanna vid ett trafikljus?

  • Trafikljus med stopplinje eller övergångsställe - stanna strax före stopplinjen / övergångsstället.
  • Trafikljus utan stopplinje eller övergångsställe - stanna en bit innan korsningen.
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt