Väjningsplikt och väjningsregler

Kapitel 4

Väjningsplikt och väjningsregler

Den gemensamma grunden för alla väjningsregler är att ingen i trafiken har rättigheter, utan alla har gemensamma skyldigheter. Det gäller att man inte tar något för givet, för då blir det lätt farligt. Väjningsregler har skapats för att trafikanter ska veta hur de ska agera i situationer som uppstår i trafiken.

Det finns 7 stycken väjningsregler. Dessa är:

 • Väjningsplikt
 • Stopplikt
 • Högerregeln
 • Flervägsstopp
 • Bussregeln
 • Utfartsregeln
 • Blockeringsregeln

Vad är väjningsplikt?

Väjningsplikt är en av flera väjningsregler, och innebär att du ska släppa fram korsande trafik på den väg du ska köra ut på. Du måste stanna om det krävs, men du måste inte stanna om du inte har någon korsande trafik. Det är viktigt att du tydligt visar för medtrafikanterna att du tänker stanna genom att bromsa i god tid och försöker ta ögonkontakt.

En korsning där väjningsplikt gäller.
Vid denna påfart gäller väjningsplikt vilket man ser på skyltarna och de “tandliknande” märkena på vägen

Vad är stopplikt?

Stopplikt är en väjningsregel som liknar väjningsplikt, men innebär att du alltid måste stanna även om det inte finns någon korsande trafik. Du får inte rulla utan måste stanna helt vid stopplinjen eller precis innan du kör in på den korsande vägen. Även vid kö måste varje bil stanna vid stopplinjen.

En typisk stoppskylt

Vad gäller vid flervägsstopp?

Vissa vägar har flervägsstopp vilket innebär att alla tillfarter har stopplikt och i dessa fall gäller ömsesidig hänsyn. Vid denna typ av korsning är det lämpligast att den som kom först också kör först.

En korsning där flervägsstopp gäller.
Denna korsning har flervägsstopp och därför gäller stopplikt och ömsesidig hänsyn

Vad händer om du inte följer stopplikten?

Att bryta mot stopplikten anses vara mycket allvarligt och leder till indraget körkort. Att inte stanna fullt ut vid en stoppskylt kan också leda till indraget körkort.

Vad är högerregeln?

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt all trafik som kommer från höger. Högerregeln är en av de viktigaste reglerna att tillämpa korrekt i trafiken då det annars finns en stor risk för att en olycka inträffar.

När gäller högerregeln?

Högerregeln gäller i korsningar och andra platser där vägar korsar varandra och där det inte finns:

 • Väjningspliktsskylt
 • Stoppskylt
 • Andra eller utan vägmärken
 • Trafiksignaler

Högerregeln gäller även inne på en parkeringsplats. Detta då parkeringsplatser ofta saknar andra typer av regler som styr vem som ska lämna företräde. Däremot ska du vara medveten om utfartsregeln när du lämnar en parkeringsplats, bensinmack eller liknande.

Väg i ett villaområde där hastighetsbegränsningen är 30 km/h och där högerregeln gäller.
Högerregeln gäller bland annat i villaområden utan annan skyltning

Högerregeln gäller inte vid dessa sex situationer:

 • När du befinner dig på eller ska köra in på en huvudled
 • När det finns fungerande trafikljus
 • När det finns vägmärken/skyltar med väjningsplikt eller stopplikt
 • När du lämnar ett accelerationsfält/påfart
 • I cirkulationsplatser
 • Där utfartsregeln gäller, exempelvis då du ska köra ut från en bensinstation eller fastighet

Vad är en huvudled?

En huvudled innebär att alla som ska in på huvudleden ska lämna företräde åt de som befinner sig på huvudleden. Huvudleder märks ut med skyltar i början av huvudleden och sedan efter varje korsning om det inte på annat sätt är tydligt att huvudleden fortsätter.

Får man parkera på en huvudled?

Nej, det är förbjudet att parkera på en huvudled. Du får dock stanna på en huvudled vid behov förutsatt att du inte hindrar eller utgör någon fara för andra trafikanter.

Två bilar kör förbi en huvudledsskylt
Detta är en huvudledsskylt

När upphör en huvudled?

En huvudled upphör när ett slutmärke är uppsatt på sidan av vägen. Kom ihåg att andra trafikregler nu gäller. Detta kan ex vara stopplikt, väjningsplikt och att du måste lämna företräde åt bilar som kommer från höger, dvs. högerregeln.

Väg där skylten slutmärke för huvudled är uppsatt.
Slutmärke som signalerar att huvudleden upphör

Vad är bussregeln?

Bussregeln innebär att du måste lämna företräde åt en buss som signalerar att den ska svänga ut från en hållplats vid sidan av vägen. Dock bestämmer hastighetsbegränsningen vem som ska lämna företräde:

 • 50 km/h eller lägre - måste du lämna företräde åt bussen
 • över 50 km/h - ska bussen lämna företräde åt dig

Kom ihåg att hastighetsbegränsningen alltid är max 50 km/h i tätbefolkat område, och du bör vara redo att lämna företräde åt signalerande bussar vid busshållplatser om du inte kör ute på landet.

Buss som blinkar att den vill köra ut på vägen igen.
Enligt bussregeln måste du väja för denna buss som signalerar att den ska köra.

Vad är utfartsregeln och när gäller den?

Utfartsregeln är en väjningsregel som innebär att du måste lämna företräde åt andra fordon och gäller när du ska köra ut på en väg eller gata från:

 • Fastigheter
 • Parkeringsplatser
 • Bensinstationer
 • Vägrenar
 • Stigar
 • Ägovägar
 • Garageutfarter
 • Terrängmark

Utfartsregeln säger också att du måste lämna företräde när du korsar en gångbana, cykelbana, gågata, gångfartsområde eller kör på vägrenen och vill köra in på körbanan.

Bil kör ut från en fastighet där utfartsregeln gäller.
Utfartsregeln gäller när man kör ut från exempelvis sin fastighet på detta vis

Vad är svängningsregeln?

Svängningsregeln reglerar när du får svänga, och säger att du inte får bryta eller köra igenom någon annans körfält, d.v.s. hindra mötande trafik i en korsning.

När du svänger måste du vänta på din tur och släppa förbi bl.a. mötande trafik som ska rakt fram

Vad är blockeringsregeln?

Blockeringsregeln innebär att du inte får blockera andra trafikanter. Du får med andra ord inte stanna mitt i en korsning, på ett övergångsställe eller cykelöverfart. Undvik det genom att planera din körning och tänka på blockeringsregeln i exempelvis tät trafik.

Utryckningsfordon har företräde

Bilist ser i backspegeln att ambulans kör bakom och vill förbi.
Håll utkik efter utryckningsfordon i backspegeln! Det är inte alltid sirenerna är på under en utryckning

Utryckningsfordon såsom ambulans, brandbil, eller en polisbil får bryta trafikregler. Detta kan exempelvis vara att köra på fel sida av vägen, passera röda trafikljus och ignorera vägskyltar.

Lämna fri väg åt utryckningsfordon

Om det kommer ett utryckningsfordon med blåljus och/eller sirener ska du alltid lämna företräde. Kör då åt sidan och underlätta framkomligheten för utryckningsfordonet. Det kallas att ge fri väg.

Du ska även lämna företräde till:

 • Tåg
 • Spårvagnar
 • Olika typer av följen såsom barn med ledare eller begravningståg

Företräde vid spärrområden

Ett spärrområde på höger sida av vägen.
Hela högra sidan av vägen är här ett spärrområde. Kör försiktigt och visa hänsyn!

Ett spärrområde är ett område man inte får köra över. Visa alltid hänsyn i trafiken och vid exempelvis hinder är det viktigt att du kommunicerar med andra trafikanter. Om hindret är på en viss sida, ska bilen som har hindret på sin sida visa företräde.

Vem har företräde när det är hinder på vägen?

Det är lätt att avgöra vilken bil som har företräde om det är ett hinder på vägen, exempelvis ett spärrområde. Det finns tre olika situationer:

 • Om du har hindret på din sida av vägen är det du som har väjningsplikt mot den andra bilen
 • Om hindret är på andra sidan vägen är det den mötande bilen som ska lämna företräde till dig
 • Om det är hinder på båda sidorna av vägen är det samspel som gäller. Du måste sakta in, hålla god ögonkontakt med den andra föraren och se vem som väljer att stanna
Illustration på bil som måste lämna företräde pga hinder på vägen.
Den orangea bilen har hindret på sin sida vägen och ska lämna företräde
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

500+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt