Pengarna-tillbaka-garanti

Utöver återbetalningar enligt gällande lagar kan du även vara berättigad till pengarna-tillbaka-garanti. Detta gäller om återbetalningsgarantin presenterades för dig vid köptillfället.

Pengarna-tillbaka-garanti finns för att du ska känna dig trygg med Zutobi som studiematerial. Pengarna-tillbaka-garanti innebär att vi lovar att återbetala dig din senaste betalning av Zutobi Plus om du inte får ett godkänt betyg på ditt officiella teoriprov (kunskapsprov B). Återbetalning sker förutsatt att följande villkor är uppfyllda :

  • Du som har köpt prenumerationen måste vara den person som begär återbetalningen. Överföringar gäller ej.
  • Du måste ha fullgjort hela kursen innan du avlägger det officiella teoriprovet.
  • Du måste underkännas på teoriprovet (Kunskapsprov B) och kunna visa upp ett underkänt resultat inom 7 dagar.
  • Det officiella teoriprovet (Kunskapsprov B) måste ha tagits inom 30 dagar efter att du först aktiverat ditt Zutobi Plus-abonnemang.

Återbetalningen motsvarar beloppet för din senaste betalning av Zutobi Plus. Om priset var rabatterat kommer det returnerade beloppet vara det totala beloppet efter att rabatten tillämpats.

Om du vill utnyttja pengarna-tillbaka-garanti, skicka då ett e-postmeddelande till support@zutobi.com med:

  1. En skärmdump som visar din avslutade kurs.
  2. En kopia av ditt underkända prov.
  3. Ett bevis på din senaste betalning av Zutobi Plus.

Vi kontrollerar att kraven är uppfyllda. När vi har verifierat detta utfärdar vi en återbetalning. Zutobi förbehåller sig rätten att ändra villkoren för denna garanti när som helst.

Vänligen notera:

  • Pengarna-tillbaka-garantin är inte tillgänglig för prenumerationer som startade före 1 juni 2020.
  • Pengarna-tillbaka-garantin är endast tillgänglig för utvalda prenumerationer som är märkta med pengarna-tillbaka-alternativet i kassan.