parkering i backe

Parkering i backe: Hur du parkerar i uppförsbacke och nedförsbacke

Zutobi
av Zutobi · Uppdaterad Mar 09, 2021

Att parkera i en backe är något alla förare kommer att behöva göra någon gång. När du parkerar i backe måste du göra det på ett säkert sätt så att bilen inte kan rulla ut i vägen om parkeringsbromsen skulle gå sönder.

I denna artikel kommer du lära dig allt du behöver veta om hur du säkert parkerar i uppförs- och nedförsbackar.

Vrid dina hjul åt rätt håll

När du parkerar i en backe, oavsett om det är upp- eller nedförsbacke, är det viktigt att veta vilket håll du ska vrida på dina däck åt. Vrid alltid hjulen i den riktning som förhindrar att ditt fordon kan rulla ut i körbanan om bromsarna skulle gå sönder.

Parkering i backe med trottoarkant

På vägar med trottoarkant måste du vrida hjulen i olika riktningar beroende på om du ska parkera i uppförsbacke eller nedförsbacke.

  • Vid nedförsbacke – vrid ratten mot trottoarkanten. Lägg i 1:ans växel (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda).
  • Vid uppförsbacke – vrid ratten bort från trottoaren och låt bilen rulla tillbaka för att försiktigt röra vid trottoarkanten. Lägg i 1:ans växel (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda).

Parkering i backe utan trottoarkant

Om det inte finns någon trottoarkant, eller om den inte är tillräckligt hög för att stanna ett rullande fordon, vrid hjulen så att ditt fordon rullar bort från trafiken om brorsarna går sönder.

Titta på bilden nedan för att se vilket håll hjulen ska vridas i en uppförsbacke eller nedsförsbacke.

Parkering i nedförs- och uppförbacke utan trottoarkant

Vilken växel ska du använda?

Att lämna bilen parkerad med rätt växel är viktigare många tror. Det hjälper till att hålla din bil på plats med hjälp av motorbromseffekten, vilket innebär att din bil anväder två bromsar, parkeringsbromsen och bilens motor.

Manuellt växlade bilar ska vid parkering i:

  • Uppförsbacke – använda 1:ans växel
  • Nedförsbacke – P (backväxeln)

Du kan tänka dig att rätt växel är den växel som pekar ”uppför backen”.

Checklista för parkering i backe

Nedan följer en lista på 6 frågor du kan ställa dig när du ska parkera i lutning:

  1. Har vägen en trottoarkant?
  2. Parkerar du uppför eller nedför?
  3. Är hjulen korrekt placerade?
  4. Kommer fordonet att rulla in i trafiken eller iväg från vägen vid ett bromsfel?
  5. Är bilen i rätt växel, dvs pekar den ”uppför backen”?
  6. Har du aktiverat parkeringsbromsen?

Det var allt! Om du vill ha fler tips och tricks om parkering eller andra ämnen inom körning, läs våra andra artiklar eller ta vår körkortskurs för att få all nyttig information du behöver för att bli en säker förare, eller att plugga inför teori- eller förarprovet! Vill du prova göra några gratis körkortsfrågor kan du även göra detta.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

550+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt